Palestijnse Autoriteit: ‘Europa creëerde het zionisme om van de Joden af te komen’

Mahmoud Abbas. Screenshot YouTube

Er komt geen eind aan de verzinsels van de Palestijnse Autoriteit (PA) onder leiding van haar bij bepaalde Nederlandse politici, zo populaire leider Mahmoud Abbas. Zo werd in een opiniestuk beweerd dat ‘Europa het zionisme creëerde om van de Joden af te komen’.

Een van de fundamentele principes van de ideologie van de Palestijnse Autoriteit is dat de zionistische beweging geen authentieke Joodse beweging was, maar eerder een kolonialistische beweging die misbruik maakte van de Joden, ontdekte Palestinian Media Watch.

De PA herschrijft de geschiedenis en beweert dat de westerse kolonialisten tegen de Joden hebben gelogen en het verhaal van de Joodse geschiedenis in het land Israël hebben verzonnen om de Joden ertoe te brengen Europa te verlaten en naar Israël te komen.

Dit, zegt de PA, deed het Westen om twee redenen:

1. Om van het Joodse probleem in zijn landen af ​​te komen werd van joden gezegd dat ze zo slecht waren dat ze het antisemitisme over zichzelf brachten in Europa.

2. Om de zionisten uit te buiten en te benutten ten behoeve van het kolonialistische project werd geprobeerd de Arabische eenheid te versnipperen.

De PA beweert dat Europa de Arabische wereldwilde verzwakken en daarom verdeelde het in een groot aantal kleine Arabische staten en plantte Israël in het midden daarvan.

Om dit te benadrukken werd het herschrijven van de geschiedenis herhaald in een opiniestuk van een vaste columnist van het officiële PA-dagblad, Omar Hilmi Al-Ghoul die schreef:

Een van de meest gecompliceerde vormen van kolonialisme is het zionistische kolonialisme, dat ‘eerste rechten’ claimt op het Palestijnse Arabische land; dit is gebaseerd op het ontkennen van het bestaan ​​en de identiteit van de inheemse bevolking, het Palestijnse volk en wordt gesteund door het kolonialistische Westen. De krachten waaruit dit kolonialisme bestaat, werden verzameld uit de leden van de joodse religie die werden misleid; het kolonialistische Westen en zijn pion – de zionistische beweging – leidde hen naar Palestina om van het Joodse probleem in zijn landen af ​​te komen, en om de zionisten uit te buiten en te benutten ten behoeve van het kolonialistische project waarvan het doel groter is dan het historische Palestina bezetten: de eenheid van de volkeren van de Arabische natie verscheuren en versnipperen en het pan-Arabische opwekkingsproject oplossen … Het zionistische kolonialisme, dat al 72 jaar over het historische Palestijnse land gehurkt zit … streeft er steeds meer naar om de etnische zuivering tegen het Palestijnse volk te verdiepen en uit te breiden en zijn verzonnen en valse verhaal vast te stellen ten koste van de identiteit van het Palestijnse volk , geschiedenis en erfgoed.
[Officieel PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida , 26 januari 2021]

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)