Slechts 0,23% ondervindt in Israël bijwerkingen na eerste vaccinatie

Ter illustrat6ie. Screenshot

Het is iets wat veel mensen bezighoudt en waar allerlei ongefundeerde verhalen de ronde over doen, de bijwerkingen na een coronavaccinatie. Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid houdt dagelijks bij wat de bijwerkingen zijn en kan dus nauwkeurig zien wat de gevolgen van het grootschalig vaccineren van de bevolking inhoudt.

Op 31 januari hadden meer dan drie miljoen mensen ten minste één dosis van het vaccin gekregen en slechts 0,23% van de mensen melde last van bijwerkingen te hebben gehad. Bovendien ondervond maar 0,26% bijwerkingen na ontvangst van hun tweede dosis.

In totaal werden 43 mensen in het ziekenhuis opgenomen na ontvangst van hun eerste dosis en vijf na ontvangst van hun tweede dosis. Van de 43 die in het ziekenhuis werden opgenomen, hielden 16 gevallen verband met een voorgeschiedenis van hartaandoeningen. Ongeveer 11 mensen hadden problemen met hun centrale zenuwstelsel. De rest was gekoppeld aan andere reeds bestaande medische aandoeningen.

Van de vijf mensen die na hun tweede inenting werden opgenomen, leden er drie aan een hartaandoening en worden er nog twee onderzocht.

Hieronder is een overzicht van de bijwerkingen die door gevaccineerden zijn gemeld, volgens het ministerie van Volksgezondheid:

  • Slechts 7.039 van de 3.006.831 mensen meldden bijwerkingen na ontvangst van hun eerste dosis
  • Slechts 4.469 van de 1.732.534 meldden bijwerkingen na ontvangst van hun tweede dosis
  • Pijn op de injectieplaats: 3.495 mensen na de eerste dosis, 1.035 na de tweede dosis
  • Algemene vermoeidheid en andere soortgelijke symptomen: 2990 na de eerste dosis, 3230 na de tweede dosis
  • Neurologische symptomen: 302 na de eerste dosis, 119 na de tweede
  • Allergieën en anafylactische shock: 177 na de eerste dosis, 57 na de tweede
  • Andere significante symptomen of gebeurtenissen die niet werden gezien tijdens de eerste klinische onderzoeken van Pfizer: 74 na de eerste dosis, 28 na de tweede
  • De meeste bijwerkingen van de eerste en tweede dosis werden ervaren door mensen tussen de 20 en 60 jaar
  • Mensen met reeds bestaande medische aandoeningen hadden na vaccinatie meer kans op medische hulp of ziekenhuisopname.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!