Uitspraak zedenzaak Joodse school Cheider

Ultra-orthodox Joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam.

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep uitspraak gedaan in de ontuchtzaak tegen leraar Ephraïm S. (33), die door zeven jonge kinderen wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

In 2018 werd S. door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens het plegen van ontucht met een 13-jarige leerling van de ultraorthodox Joodse scholengemeenschap Cheider in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Ook werd hij veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 6.000 euro. Zowel S. als het OM gingen in beroep tegen de uitspraak.

De rechtbank rekende het S. in 2018 zwaar aan dat hij misbruik maakte van de kwetsbare situatie van het slachtoffer. Het slachtoffer zat voorafgaand aan het misbruik in een moeilijke periode in zijn leven en zocht een veilige plek bij S.

Het OM tekende na het vonnis van de rechtbank hoger beroep aan. Het OM had vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist, alsmede een beroepsverbod van eveneens vijf jaar. Volgens het OM was het bewijs geleverd voor stelselmatige ontucht met vier leerlingen van de school. Volgens de rechtbank was het bewijs in één geval boven iedere twijfel verheven, maar in de andere gevallen niet. De betrouwbaarheid van de verklaringen van drie van de leerlingen kon volgens de rechtbank namelijk onvoldoende worden vastgelegd.

S. heeft stelselmatig ontkend de kinderen te hebben misbruikt. De aanrakingen van zijn leerlingen waren volgens hem slechts bedoeld om hen rustig te krijgen.

Uitspraak Hoger Beroep

Op de website van het Gerechtshof blijkt dat S. in hoger beroep is vrijgesproken: “Toch spreekt het gerechtshof de man ook van dit feit vrij omdat de verklaring van het kind over het betasten van zijn geslachtsdeel niet wordt ondersteund door ander bewijs en het masseren van nek en schouder, hoe ongepast ook, in deze zaak strafrechtelijk niet als ontucht kan worden aangemerkt.”

Advocaat Margreet de Boer stond meerdere slachtoffers bij en liet vanmiddag in een persverklaring het volgende weten:

“Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de verklaringen die kind 2 heeft afgelegd over het misbruik betrouwbaar zijn. Het Hof omschreef deze als helder, consistent en gedetailleerd.
Toch kwam het Hof niet tot een bewezenverklaring van seksueel misbruik, vanwege het ontbreken van steunbewijs.
Hoewel het Hof voldoende (steun)bewijs aanwezig achtte voor het feit dat de leerkracht kind 2 meerdere malen heeft gemasseerd, en deze massages als ongewenst en ongepast betitelde, vond het dit -anders dan eerder de rechtbank- onvoldoende om als steunbewijs voor het betasten van het geslachtsdeel van kind 2 te kunnen dienen. Het Hof heeft de verdachte daarom vrijgesproken.
Kind 2 is teleurgesteld over de uitspraak.
Dat het Hof zijn verklaring als betrouwbaar beoordeelde is een schrale troost. “Ik weet dat mijn verklaring betrouwbaar is. Ik weet dat wat ik gezegd heb waar is, en hij weet het ook. Dat blijft altijd zo.”
Dat het Hof oordeelde dat er -ondanks de betrouwbare verklaring van het slachtoffer – onvoldoende steunbewijs aanwezig was, illustreert dat het moeilijk is om in zaken van seksueel misbruik, waarbij behalve pleger en slachtoffer doorgaans niemand anders aanwezig is- tot voldoende bewijs voor een veroordeling te komen. Kind 2 is ondanks de vrijspraak toch blij dat hij aangifte heeft gedaan. “Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen”.
Kind 2 hoopt en verwacht dat het Openbaar Ministerie in cassatie zal gaan en ziet deze eventuele cassatie met veel vertrouwen tegemoet.”

Advocaat Geert-Jan Knoops, die ooit naam maakte omdat hij de Iraakse oud-dictator Saddam Hussein juridische bijstand verleende, heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Hij stond S. bij.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)