Israëlisch onderzoek – ‘menselijke hersenen groeiden 2 miljoen jaar geleden’

Menselijke hersenen Screenshot YouTube

De eerste mensen jaagden op grote dieren, waardoor ze uiteindelijk uitstierven. Omdat ze zich aanpasten aan het jagen op klein en snelle prooidieren, moesten mensen hogere cognitieve vaardigheden ontwikkelen.

Dit zou de evolutie van het hersenvolume kunnen verklaren van ongeveer twee miljoen jaar geleden. Deze groeide van 650 cc naar 1.500 cc aan het begin van de landbouwrevolutie, schrijft ISRAEL21C.

Deze revolutionaire theorie wordt geopperd in een onderzoek dat is afgedrukt in het Quaternary Journal door de archeologische onderzoekers Miki Ben-Dor en Prof. Ran Barkai van de Universiteit van Tel Aviv.

Volgens de Israëlische onderzoekers dwong de afname van groot wild en de noodzaak om op kleine, snelle dieren te jagen mensen tot sluwheid en durf. Dit evolutionair proces vroeg om een groter volume van de hersenen. Later leidde dit tot de ontwikkeling van taal. Het was nodig informatie uit te wisselen over waar prooien gevonden konden worden.

Cognitieve activiteit neemt ook toe, omdat opsporen van wild snelle besluitvorming vraagt, gebaseerd op bekendheid met het gedrag van dieren. Om deze informatie op te slaan, is een groter hersenformule nodig.

Waar mensen ook verschenen, voegde Barkai eraan toe, zien we massale uitsterving van grote dieren. Terwijl Neanderthalers uitstierven toen hun grote prooi verdween, ontwikkelden Homo sapiens zich door zich te richten op landbouw. ​​Vanaf dit moment nam het volume van de hersenen af tot 1300-1400cc. “Omdat het met gedomesticeerde planten en dieren niet meer nodig was om uitstekende cognitieve vaardigheden te ontwikkelen voor de jacht.” Aldus Ben-Dor.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)