Leraren in dienst bij de UNRWA verheerlijken geweld en verspreiden antisemitisme

Leraar in dienst van de UNRWA. Foto UN Watch.

Tientallen leraren en andere werknemers in dienst van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen zetten aan tot geweld. Onder andere door Adolf Hitler te prijzen en de massamoord op joden in Hebron in 1929.

Het onderzoek naar de leraren van de UNRWA loopt sinds 2015 en is samengevat in een rapport dat is opgesteld door UN Watch en op maandag wordt vrijgegeven.

Het onderzoek van UN Watch heeft 22 UNRWA-leraren in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Libanon, Syrië en Jordanië geïdentificeerd die opruiende inhoud tegen Joden of Israël op hun Facebook-profielen plaatsen. Sinds 2015 zijn meer dan 100 incidenten vastgesteld.

De organisatie dringt er bij de donoren van de UNRWA, waaronder de Verenigde Staten en de Europese Unie, op aan om de financiering in het licht van de bevindingen in te trekken en houdt vol dat het VN-agentschap geen actie heeft ondernomen tegen de overtredende arbeiders sinds het zes jaar geleden de informatie onder haar aandacht begon te brengen.

Het rapport bevat tientallen voorbeelden en screenshots, allemaal afkomstig van openbaar zichtbare Facebook-profielen van mensen die zichzelf online identificeren als UNRWA-medewerkers.

UNRWA-leraren verheerlijken de massamoorden op Joden in Hebron in 1929, de moord op Israëlische atleten tijdens de Olympische spelen van München in 1972 en plaatsen foto’s van zichzelf met wapens of afbeeldingen van Palestijnse kinderen die met geweren zwaaien.

“Over de hele wereld worden onderwijzers die aanzetten tot haat en geweld routinematig voor altijd uit het klaslokaal verwijderd, maar de UNRWA maakt, ondanks de nultolerantie tegen ophitsing, bewust en systematisch gebruik van leveranciers van terreur en anti-joodse haat”, aldus UN Watch-directeur Hillel Neuer in een verklaring.

“We roepen de regeringen die UNWRA financieren op om actie te ondernemen om de vicieuze cirkel van generaties die wordt geleerd Joden te haten en gewelddadig aan te vallen, te stoppen. We eisen dat de UNRWA het kernprobleem aanpakt en blijk geeft van haar oprechte toewijding aan de basisnormen van het onderwijs op haar scholen, door UNWRA-medewerkers die aanzetten tot terrorisme en antisemitisme publiekelijk te veroordelen, hen uit hun functie te verwijderen en een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek in te stellen naar ale zijn personeel’, zei hij.

Een woordvoerder van UNWRA weigerde in te gaan op de specifieke beschuldigingen die in het rapport naar voren worden gebracht, maar zei dat het agentschap beschuldigingen van haat en ophitsing serieus neem.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)