Is het dom, of naief, of nog erger?

Als we de kranten mogen geloven, is door de Deense Minister van Buitenlandse Zaken, Per Stig Moeller, een "vredesplan" voor het Midden-Oosten ontwikkeld. Denemarken bekleedt het tweede halfjaar 2002 het voorzitterschap van de Europese Unie.

Volgens dit plan moeten in een eerste fase, tot de in januari verwachte Palestijnse verkiezingen, pogingen worden ondernomen om het Israëlisch-Palestijns geweld te stoppen, een enkele Palestijnse veiligheidsorganisatie te scheppen en de rol en betekenis van JasserArafat vast te stellen.In de tweede fase, na de Palestijnse verkiezingen, moeten voorlopige grenzen worden bepaald, en moet een nieuwe (Palestijnse) administratie en grondwet worden ontwikkeld. In de laatste fase, van half 2003 tot 2005, moeten de laatste obstakels worden weggewerkt: Jeruzalem, de terugkeer van vluchtelingen en definitieve grenzen.Als we zoiets lezen, vragen we ons af of die Europese ministers wel enig idee hebben van de aard van de problemen die een rol spelen in het Israëlisch-Arabisch conflict. We vragen ons tegelijkertijd af, of die ministers begrijpen dat Israël te maken heeft met Arabische "tegenstanders", die een totaal andere cultuur, een totaal andere geschiedenis hebben.Zijn die Europese ministers dan niet bekend met de betekenis van het begrip "Jihad"? Is het hun niet bekend wat de opperrechter van het Hashemitisch Koninkrijk Jordanie, sheik Abdullah Goshah, zelfs nog in 1968 verklaarde:"Het is onwettig om de Jihad te onderbreken en om vrede te aanvaarden, behalve als de Moslem zwak is en de vijand sterk, het is alleen toegestaan om de Jihad te onderbreken, als het doel is de strijd te hervatten zodra de situatie dat toestaat."We zouden bijna geloven dat die Europese ministers denken dat een overeenkomst tussen Israël en zijn Arabische buurstaten kan worden afgesloten op dezelfde manier als een overeenkomst tussen, bij voorbeeld, Nederland en Belgie, of tussen Duitsland en Frankrijk. En zouden zij vergeten zijn dat alle met de Palestijnen gesloten overeenkomsten binnen de kortste tijd door de Palestijnen werden geschonden?Maar we geloven niet echt dat al die Europese ministers zo dom, zo onwetend en zo naief zijn. Het is duidelijk dat andere belangen een doorslaggevende rol spelen in dat Europese gedoe. Zou het mogelijk zijn dat, heel misschien, olie en handelsbelangen een rol spelen? En dan, tja, wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen…