Bibliotheca Rosenthaliana verwerft twee bijzondere Hebreeuwse grammatica?s

Wat het handschrift zo bijzonder maakt is dat van de grammatica van Menasseh ben Israël slechts één eerdere, veel kortere versie bekend is, en van de tekst van Aboab alleen twee veel latere kopieën.

De Hebreeuwstalige grammatica van Aboab is vooral belangrijk omdat het hier de eerste Hebreeuwse tekst betreft die door een jood in de Nieuwe Wereld is geschreven. Aboab was van 1641 tot 1654 de geestelijk leider van de Portugees-joodse gemeenschap in Nederlands Brazilië.

De Universiteitsbibliotheek is er mede dankzij de financiële ondersteuning van het Steenbergen Fonds, de Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbibliotheek en de Prof mr Herman de la Fontaine Verwey Stichting in geslaagd dit belangrijke handschrift uit particulier bezit te verwerven. Het handschrift maakt nu deel uit van de belangrijke collectie 17e eeuwse Sefardische manuscripten van de Bibliotheca Rosenthaliana.

Bibliotheca Rosenthaliana
Kern van de belangrijke en omvangrijke collectie hebraica en judaica van de Universiteit van Amsterdam is de bibliotheek van Leeser Rosenthal (1794-1868). Deze bibliotheek werd in 1880 geschonken aan de toenmalige Stadsbibliotheek van Amsterdam. Sindsdien is de Bibliotheca Rosenthaliana door schenkingen en een gericht aanschafbeleid aanzienlijk uitgebreid en behoort de collectie tot de grootste van Europa. De Bibliotheca Rosenthaliana omvat niet alleen een grote collectie gedrukte boeken, waarvan de oudste dateren uit de 15e eeuw, maar ook periodieken, handschriften (vanaf de 13e eeuw), gravures, foto’s en archivalia. De Bibliotheca Rosenthaliana maakt onderdeel uit van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA).

Voor meer informatie over het handschrift:
http://cf.uba.uva.nl/en/collections/rosenthaliana/grammars

Bibliotheca Rosenthaliana, Dr. Emile Schrijver, conservator, 020 525 2548, e.g.l.schrijver@uva.nl

Meer informatie over de Bijzondere Collecties kunt u vinden op: http://www.uba.uva.nl/bijzondere_collecties/overzicht.cfm

Zie voor Menasseh ben Israël ook:
http://cf.uba.uva.nl/nl/collecties/rosenthaliana/menasseh