Brief aan de Eerste Minister van België

Aan Z.E. de Eerste Minister


Dhr. Guy Verhofstadt


Antwerpen, 25 februari 2004


Excellentie,

Het FORUM der Joodse Organisaties neemt aanstoot aan de
uitspraken van het socialistische europarlementslid Véronique De Keyser in het
journaal van de RTBf van dinsdag 23 januari.

Na de terugkeer van een bezoek van europarlementsleden aan de
Palestijnse gebieden, bracht Mevr. De Keyser de veiligheidsmuur ter sprake die
de Israëlische regering bouwt om haar burgerbevolking te behoeden tegen
terroristische aanslagen.
 
Mevr. De Keyser sprak over de ?apartheidsmuur?
en voegde daar nog aan toe dat de delegatie ?de
indruk kreeg van een concentratiekamp?.

Het FORUM der Joodse Organisaties verwerpt het maken van dit soort
amalgamen die de herinnering aan de slachtoffers van het barbaarse nazi-regime
beledigt en die de Palestijnse zaak zeker geen goed doet.

Het vergelijken van de muur met de nazi-concentratiekampen
vormt een minimalisering van de SHOA.

Deze verklaring valt samen op de dag dat de socialistische
Minister voor het Gelijke Kansen Beleid, Marie Arena, de communautaire
verantwoordelijken samenbrengt teneinde de nodige interculturele dialoog op te
starten in ons land.

De joodse gemeenschap van België heeft steeds deelgenomen aan
alle stappen die werden genomen om de intercommunautaire dialoog te bevorderen.
Vandaag de dag wensen wij een open en eerlijke dialoog aan te gaan met onze
politieke verantwoordelijken.