Duitsland: liberale joden willen rechtmatig subsidiegeld


De Centrale Raad van (orthodoxe) Joden is niet van plan de Unie van Liberale Joden te laten delen in de 3 miljoen euro overheidssubsidie die zij beheert, hoewel die bestemd is voor àlle joodse organisaties in Duitsland.

Bondskanselier Schröder en minister Schily van
Binnenlandse Zaken spreken woensdag over deze kwestie met de centrale
raad.

Volgens Unievoorzitter Jan Mühlstein houdt de Centrale Raad van
(orthodoxe) joden in Duitsland een en ander tegen. Eind vorig jaar
sloot de Duitse regering een overeenkomst met de Centrale Raad. Op
basis daarvan zouden alle joodse organisaties kunnen delen in de 3
miljoen euro die de regering jaarlijks ter bevordering van het joodse
leven beschikbaar stelt.

Tot dusver hebben de liberale joden hun deel van dit bedrag nog niet ontvangen. Als ze dat
willen, moeten ze zelf maar een verdrag met de regering afsluiten, zei
voorzitter Paul Spiegel van de centrale raad in de Süddeutsche Zeitung.

Als de centrale raad niet inbindt, overweegt de regering een deel van
de subsidie voor de orthodoxe joden te schrappen, aldus een
regeringswoordvoerder. De regering is van plan hoe dan ook komende
woensdag resultaten te bereiken in het gesprek met de Centrale Raad.
In die Raad zijn de orthodoxe gemeenten en de “Einheits” gemeenten
vertegenwoordigd. Specifiek liberale gemeenten zijn een betrekkelijk
nieuw verschijnsel in het naoorlogse Duitsland.

Vorige maand hekelde rabbijn Avraham Soetendorp, voorzitter van de
Europese
afdeling van de Wereldunie van liberale joden, op het internationaal
congres van liberale joden in Den Haag de pogingen van de orthodoxe
joodse gemeenschap in Duitsland om haar status als enige erkende joodse
organisatie te behouden. Voor de Unie van liberale joden in Duitsland
is een uitspraak van de regering in deze financiële kwestie een teken
van erkenning van
overheidswege.

Duitsland telt ongeveer 3000 liberale joden, verenigd in veertien
gemeenten. De in 1950 opgerichte centrale raad omvat ongeveer 100.000
joden.

Zie ook: Union Progressiver Juden in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Op bovenstaand bericht kwam de volgende reactie:

Uit het artikeltje blijkt dat de overheid er bij de
centrale raad op gaat aandringen te voldoen aan de voorwaarden
waaronder de subsidie is verleend. De vraag van erkenning door de
overheid is absoluut niet aan de orde.
Overigens zijn de cijfers over de “aanhang” behoorlijk misleidend.
Duitsland heeft veel Einheitsgemeinden, gemeentes waarvan zowel
orthodoxe als liberale joden lid zijn. Het “hete nieuws” is dus
kennelijk dat de liberale koepel in Duitsland graag haar EUR 90.000 wil
ontvangen en de centrale raad daar niet voor voelt.
Ik denk eerlijk gezegd dat deze ruzie slechts voorspel is van de echte
strijd: de verdeling van de zgn. Kirchesteuer. Voor zoverre het vanuit
het ministerie van financiën de joodse gemeenschap betreft, valt de
opbrengst daarvan uitsluitend de Centrale Raad toe. Er bestond immers
geen Liberale Koepel en de liberale Duitse joden sloten zich zonder
moeite bij de Einh. gemeenten aan. De immigratie van grote aantallen –
vooral – Russische joden brengt de boel nu kennelijk in beweging.
Tom Spiero