l’CHAI’im actie

De eindstand van de Pesach-actie van B’nai Brith Loge Hilleel om behoeftigen in Israël een mooie Pesach te bezorgen: 1082 pakketten! Namens alle betrokkenen dankt de organisatie alle gulle gevers van harte en wenst iedereen Chag Pesach Sameach!

 

Door de langdurige voortschrijdende economische neergang in Israël, mede veroorzaakt door de aanslagen, zijn steeds meer mensen in zodanig armoedige omstandigheden komen te verkeren dat zelfs eerste levensbehoeften zoals dagelijkse maaltijden niet meer vanzelfsprekend zijn.

B’nai B’rith loge Hilleel kan dit probleem niet oplossen, maar willen -met uw hulp – wel proberen, in samenwerking met Hineni, de in Jeruzalem gevestigde organisatie voor dak- en thuislozen en terreurslachtoffers, voor een zo groot mogelijk aantal behoeftigen voor Pesach een levensmiddelenpakket te verzorgen.

De kosten voor een pakket, waarvan de artikelen in Israël gekocht worden,
bedragen 18 Euro = Chai = Leven

Het pakket bevat o.a. matzes, beleg, fruit en artikelen voor de seiderschotel.

Wij menen dat het bovenstaande geen verdere toelichting behoeft en vertrouwen op uw medewerking om deze-helaas noodzakelijke- actie tot een succes te maken.

Denk met deze actie ook eens aan verjaardagen, jubilea en misjloach manot, hiervoor zijn certificaten beschikbaar.

Dit jaar valt Pesach al op 5 april, daarom hopen wij Uw fiscaal aftrekbare gift binnenkort te mogen ontvangen. Bankrekening nummer 45.28.78.845 t.n.v. Loge Hilleel (L’CHAI’im actie), te Amsterdam.

E-Mail: lechaimactie@hotmail.com

Alvast namens iedereen hartelijk dank!

De l’-CHAI’im commissie

Sonja Brilleslijper-Kater

Joop Levy

Judy Link -Polak

Debora Walg-van Leeuwen

B’nai B’rith en Hineni werken uitsluitend met vrijwilligers, zodat 100% van uw gift aan de l?CHAI?im actie ten goede komt.