Gedenkteken voor oud-SS-beul


Estland wordt beschuldigd van antisemitisme en verheerlijking van het nationaal-socialisme omdat een monument is opgericht voor een voormalig kolonel van de Waffen SS.

Het initiatief voor het gedenkteken voor Alfons Rebane werd genomen
door een rijke Estische landbouwer en werd vorige week geplaatst op
diens privé-grond. De verontwaardiging richt zich nu op Trivimi
Velliste, die als lid van het Estisch parlement bij de onthulling
aanwezig was.

In het verleden hebben joodse organisaties in Estland geprotesteerd
tegen de officiële onderscheiding die Rebane werd toegekend voor zijn
verdiensten als SS-lid. Rebane was verantwoordelijk voor de moord op
duizenden joden en Russen tussen 1941 en 1945. Het feit dat de Estische
regering geen enkel bezwaar heeft laten horen tegen het gedenkteken
heeft geleid tot grote verontwaardiging. Joodse organisaties gaan nu
een klacht indienen bij de Europese Unie, tenzij de Estische regering
alsnog actie onderneemt tegen het standbeeld. Dat dat tot op heden niet
gebeurd is, zo menen zij, betekent dat Estland maar al te graag wil
laten zien dat men trots is op de Esten die in de Tweede Wereldoorlog
toen het land door de nazi’s was bezet aan de kant van de Duitsers
tegen de Russen hebben gevochten. In de woorden van de president van
het Russisch Joods Congres Jevgeni Satanovski is er weer een monument
bijgekomen voor een moordenaar, een man die vrouwen en kinderen heeft
gedood
.

De joodse bevoking van Estland is tijdens de Tweede Wereldoorlog
vrijwel geheel uitgeroeid. “Als Estland van mening is dat het met
ingang van 1 mei deel uit maakt van Europa, dan zal het zich moeten
houden aan de wetten en regels van de 21e eeuw. Wat hier gebeurt is
anti-Europees. Als de regering niets doet tegen dit gedenkteken voor
moordenaar Rebane wordt antisemitisme hier als het ware gelegaliseerd”,
aldus Satanovski.

Ook de opperrabbijn van Rusland, Berl Lazar, heeft het standbeeld
veroordeeld. “Rebane heeft ook deelgenomen aan strafexpedities op
Russich grondgebied waarbij vele duizenden burgers om het leven zijn
gekomen. Dat monument kan een escalatie van neonazisme en antisemitisme
veroorzaken.”

In Estland zelf trekt men zich van de protesten niets aan. “Alfons
Rebane was een vrijheidsstrijder”, zegt de hoofdredacteur van een grote
Estische krant. “Volgens onze geschiedkundigen was hij een goed soldaat
die zich, met vele duizenden gelijkgestemden, keerde tegen de Russische
(Estland was zowel voor als WOII door de Sovjetunie bezet – red.)
bezetting. Hij is nooit veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Alle
verdachtmakingen tegen hem dienen er alleen voor om aan te tonen dat
Estland een groot aantal fascisten telt.

Saillant detail: Rebande woonde van 1947 tot 1961 in Groot-Brittannië
waar hij werkte voor de geheime dienst M16. Hij stierf op 68-jarige
leeftijd in Duitsland in 1976. Op 26 juni 1999 werd hij in de Estische
hoofdstad Tallinn met grote militaire eer herbegraven. Bij die
ceremonie waren overigens geen regeringsleden aanwezig.