Ruïnes Auschwitz-Birkenau worden geconserveerd


Binnenkort wordt gestart met de restauratie en conservering van de restanten van de uit 1942 daterende gaskamers en verbrandingsovens van het vroegere Duitse vernietingskamp Auschwitz-Birkenau.

Toen de Sovjetlegers in januari 1945 het kamp naderden ‘s bliezen de
Nazi crematoria en gaskamers op in een poging het bewijsmateriaal voor
hun misdaden te vernietigen.

“We laten de ruïnes zoals ze nu zijn, maar als er niets aan de
conservering ervan gedaan wordt zijn ze gedoemd te verdwijnen. Ze
moeten bewaard blijven als waarschuwing voor de generaties na ons”,
aldus Jarek Mensfelt, woordvoerder van het Herinneringscentrum
Auschwitz-Birkenau. “Hier werd het merendeel van de slachtoffers
vermoord. Dat maakt deze plekken tot de belangrijkste van het
Herinneringscentrum.”

De werkzaamheden, die zullen worden uitgevoerd experts van de
Technische Universiteit van Kielce (Polen), zullen nog voor het einde
van dit jaar beginnen en naar verwachting ongeveer een jaar in beslag
nemen.  De kosten worden geraamd op ca. $ 530,000 (? 500.00,-). Ze
worden gefinancierd door de Amerikaanse Ronald S. Lauder Foundation.
 
De in 1987 opgerichte Lauder Foundation is al jaren actief op het
gebied van het weer tot leven wekken van de joodse gemeenschappen in
Oost- en Midden-Europa en de instandhouding van het joodse culturele
erfgoed.