Kiezen tussen goed en kwaad

De parasja van de week, voor kinderen verteld. Vandaag: Mosje is heel erg oud geworden. Nog een wijze les geeft hij de Israëlieten, en dan begint hij afscheid van ze te nemen.


Vorige week hebben we gelezen hoe Mosje het volk Israël waarschuwde voor alle vreselijke dingen die zouden gebeuren als de mensen niet zouden leven zoals de Tora ze had opgedragen. Ze zouden het Beloofde Land Kena’an kunnen kwijtraken, ze zouden in ballingschap en slavernij moeten leven, er zou hongersnood komen…

De Israëlieten waren behoorlijk uit het veld geslagen: hoe kan een mens, een heel volk, leven zonder ooit iets verkeerd te doen? Weet Mosje een oplossing?
Met de hulp van G’d, dat zullen jullie zien, vast wel!

“Hier staan jullie nu, alle mannen en alle vrouwen. Jullie zijn het volk Israël, jullie hebben een afspraak met G’d, de Eeuwige. Velen van jullie hebben met eigen ogen verschrikkelijke dingen gezien, en jullie hebben erover verteld aan de mensen die ze niet hebben gezien. Niemand kan zeggen dat hij niet weet dat G’d vreselijke straffen geeft aan wie niet leeft volgens het Verbond dat wij, het Volk Israël, met Hem hebben gesloten.
Jullie hebben de zegen en de vloek gehoord. Aan de vloek zul je niet kunnen ontkomen als je die verdiend hebt.

Maar als je besluit om met al je kinderen, je hele familie, je fouten goed te maken, als je weer gaat leven volgens de Tora, de regels en wetten die G’d ons heeft gegeven, dan zal Hij jullie terug laten gaan naar het Beloofde Land. Dan zal G’d zorgen dat het jullie daar goed zal gaan. En alle vloeken zal Hij sturen naar de mensen die slecht voor je zijn geweest.”
“Ik weet dat jullie bang zijn om fouten te maken. Maar zo moeilijk is het niet om te leven volgens de Tora! Het staat allemaal hier op geschreven! Niemand hoeft naar de hemel te gaan om het op te halen, niemand hoeft naar het land aan de andere kant van de zee te varen om het op te halen. Hier staat alles wat je moet doen om te leven zoals G’d dat wil.
Jullie kunnen zelf kiezen!

De hemel en de aarde zijn mijn getuigen als ik tegen jullie zeg:


  • Wie leeft volgens de Tora kiest voor het leven en het geluk. Die mensen zullen een goed leven hebben in het Beloofde Land.

  • Wie denkt dat het leven zonder de Tora leuker is, maakt een verkeerde keus. Die mensen kiezen voor het ongeluk en de dood. Die mensen zijn verloren, die zullen niet lang en gelukkig leven in Kena’an.

  • Als je houdt van G’d, de Eeuwige, dan zul je voor altijd lang en gelukkig leven in het land dat Hij beloofd heeft aan de voorouders Awraham, Jitschak en Ja’akov.”
De dag waarop Mosje deze vreselijk belangrijke dingen tegen het volk Israël zei was de vijfde dag van de maand Adar. Niemand behalve G’d wist dat het de laatste dag was van het lange leven van Mosje.
Maar Mosje wist al lang dat hij niet met de Israëlieten mee zou gaan naar Kena’aan.
 
“Ik ben nu honderdtwintig jaar, ik ben heel erg oud geworden. Samen met jullie heb ik zoveel beleefd, in Egypte, in de woestijn, we hebben gevochten tegen onze vijanden en we hebben samen meegemaakt dat G’d ons altijd beschermd heeft.
Nu staan wij hier samen aan de Jordaan. Jullie blijven hier en zullen over een poosje de rivier over steken. Maar ik ga niet verder mee met jullie. Niet ik zal jullie naar de overkant brengen. Jehoshoe’a zal jullie de weg wijzen, en G’d trekt met hem mee, zodat jullie veilig het Beloofde Land kunnen binnentrekken. Wees niet bang: G’d zelf zal jullie beschermen!