Schelden mag niet

Twee oud-leerlingen van een middelbare school in Belgie zijn tot 6 maanden celstraf veroordeeld wegens antisemitische uitlatingen tegen een leraar van joodse afkomst.

De correctionele rechtbank van Brussel heeft woensdag Youssef S. (21) en Mourad J. (20), twee oud-leerlingen van het Atheneum Marcel Tricot in Laken, veroordeeld tot een celstraf van zes maanden.

De eerste beklaagde kreeg een uitstel van die straf met 3 jaar. De tweede beklaagde kreeg geen uitstel omdat hij verstek had laten gaan. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding had zich burgerlijke partij gesteld in dit dossier en is tevreden met de veroordelingen.

De twee beklaagden werden veroordeeld omdat ze op 14 november 2002 antisemitische uitlatingen hadden gericht aan hun leraar Frans.

De feiten deden zich voor op de tweede dag waarop de leerkracht hen lesgaf. "Kijk me niet in de ogen, kijk naar de grond, vuile jood", kreeg David Berman (26), een joodse leraar, op 14 november 2002 naar het hoofd geslingerd tijdens een les Frans voor de vijfde klas van het Lakense Atheneum Marcel Tricot. De leraar kreeg enkele stoelen in het gezicht gesmeten terwijl er ook banken werden omgegooid. Drie leerlingen scholden hem uit voor "een soortgenoot van de kindermoordenaars in Israël.’" Toen de leraar de klas binnenkwam, stonden er hakenkruisen op het bord getekend. Eén leerlingen maakte met zijn vinger een snijdende beweging over zijn hals terwijl de anderen "Heil Hitler" riepen. Na de feiten raadde de directie de leraar aan thuis te blijven omdat ze zijn veiligheid niet langer kon garanderen.

De correctionele rechtbank achtte de racistische uitlatingen bewezen en veroordeelde Youssef S. (21) en Mourad J. (20) tot zes maanden celstraf. Voor Youssef, die een alternatieve werkstraf weigerde, is de straf met uitstel. Dat geldt niet voor zijn kompaan Mourad, omdat die niet kwam opdagen voor de rechter. Er was nog een derde leerling bij het racistisch geweld betrokken maar die was minderjarig op het ogenblik van de feiten. De joodse leraar en het centrum voor gelijkheid van kansen kregen elk één symbolische euro schadevergoeding.

Bron: Gazet van Antwerpen 21 oktober 2004