‘Dresden’ net zo erg als Holocaust


Ultrarechtse Duitse politici zijn vorige week uit protest met luid kabaal weggelopen bij een Holocaust-herdenkingsceremonie in de deelstaat Saksen omdat de plechtigheden niet zouden worden opgedragen aan de mensen die omkwamen bij het bombardement op Dresden.

Het incident vond plaats tijdens een plechtige bijeenkomst van het
parlement van de deelstaat Saksen op 21 januari. Twaalf leden van de
NPD (Nationaal-Democratische Partij) weigerden deel te nemen aan de
minuut stilte en verlieten met luid kabaal de vergaderzaal.

Eerder had de NPD bij monde van NPD-fractievoorzitter Holger Apfel al
een verzoek ingediend de minuut stilte tijdens de plechtigheid
uitsluitend op te dragen aan de slachtoffers van het geallieerde
bombardement op Dresden, de hoofdstad van de deelstaat. Op 13 februari
kwamen daarbij minstens 35.000 burgers om het leven (andere cijfers
spreken over meer dan 100.000 doden).
Apfel noemde de verwoestende aanval op de historische stad een
‘holocaust  met bommen’, waarop het voltallige parlement onder
luid boegeroep de zaal verliet. Toen Apfel vervolgens de geallieerde
aanvallen op Duitsland omschreef als ‘massamoord’ en moderne politieke
leiders in Groot-Britannmie en de Verenigde Staten omschreef als een
stelletje gangsters werd zijn microfoon dichtgedraaid.

Tijdens de buitengewone zitting van het Saskische parlement verklaarde
voorzitter Cornelius Weiss het verzoek van de NPD volstrekt
onaanvaardbaar te vinden. “We mogen de hel van Dresden nooit vergeten,
maar we moeten ook voor ogen houden hoe het zover heeft kunnen
komen.”  Weiss bracht nog maar eens een aantal historische feiten
onder de aandacht van de NPD, zoals de machtsgreep van Adolf Hitler in
1933, de Holocaust, de vernietigingskampen en de Duitse bombardementen
op steden in Groot-Brittanie.

De Duitse minister van binnenlandse zaken Otto Schily uitte tegenover
de Duite televisie scherpe kritiek op de NPD en waarschuwde voor het
gevaar van de uitspraken als die van Apfel, waardoor de jeugd wordt
blootgesteld aan racistische, ongrondwettelijke ideeen. Het beeld van
Duitsland wordt op onvoorstelbare wijze beschadigd, aldus de minister.

De Centrale Raad voor de Joden in Duitsland reageerde een dag na het
incident geschokt en woedend: “Met dergelijke opmerkingen probeert de
NPD op groteske wijze de geschiedenis te herschrijven en de Holocaust,
waarin miljoenen joden zijn omgekomen, te bagatelliseren. Het is een
klap in het gezicht van eenieder die waarde hecht aan het democratisch
gedachtengoed, in Saksen en daarbuiten. Het feit dat rechtse partijen
voortdurend aan populariteit winnen toont aan dat antisemitisme en
rassenhaat maatschappelijk geaccepteerd raken.”

Andere politieke partijen willen dat onderzocht wordt of de NPD met
haar uitlatingen de grondwet heeft geschonden en of er voldoende grond
is om de NPD te verbieden. In elk geval zal worden bekeken of
juridische stappen kunnen worden ondernomen naar aanleiding van de
toespraak van Holger Apfel. Het ontkennen van de Holocaust en het
oproepen tot rassendiscriminiatie zijn in Duitsland bij wet strafbaar.

Op 27 januari is het 60 jaar geleden dat Sovjettroepen
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau bevrijdden. Ook in Duitsland
worden vele ceremonies en herdenkingsplechtigheden georganiseerd.

Bron: www.dw-world.de