Keulse aartsbisschop onder vuur


De Duitse aartsbisschop Joachim Meisner heeft zware kritiek gekregen op zijn preek op 6 januari in de Dom van Keulen, waarin hij de huidige abortuspraktijken vergeleek met de Holocaust en met de massamoorden onder de Russische dictator Stalin.

De als zeer conservatief bekend staande kardinaal
wees in zijn preek ter gelegenheid van Driekoningen op de
verschrikkingen die het resultaat zijn van het arrogant afwijzen van
God. “Op de eerste plaats zien we Herodus, die de kinderen van
Bethlehem liet doden. Dan onder anderen Hitler en Stalin, die miljoenen
mensen lieten vernietigen. En vandaag de dag worden ongeboren kinderen
bij de miljoenen omgebracht.”

“Meisner moet onmiddellijk afstand nemen van deze ongepaste vergelijking”, reageerde Paul Spiegel, voorzitter van de Centrale Raad voor de Joden in Duitsland,
tegenover de internetredactie van het tijdschrift Der Spiegel. Spiegel
zegt begrip te hebben voor religieuze bezwaren tegen abortus, maar
noemt het “uitermate schandelijk” en een belediging voor overlevenden
van de holocaust om abortus te vergelijken met de “fabrieksmatige”
moord op joden door het naziregime. “Wat moet men van de jeugd
verwachten, als een katholieke hoogwaardigheidsbekleder op deze manier
en ongestraft de miljoenenvoudige moord op de joden relativeren kan?”

Ook vanuit politieke en religieuze hoek kwamen protesten. De kardinaal
heeft met zijn uitspraken de dialoog tussen joden en christenen schade
toegebracht en vrouwen beledigd. “Zijn woorden zijn een ernstige
uitglijder. De kardinaal hangt tevens een gerechtelijke aanklacht boven
het hoofd.

De verwijten werden in eerste instantie door een woordvoerder van de
kardinaal van de hand gewezen. De kardinaal zelf betuigde spijt over
zijn uitlatingen. “Als ik geweten had dat mijn verwijzing naar Hitler
tot misverstanden kon leiden, dan had ik deze uitspraak achterwege
gelaten. Het spijt me dat het zover is gekomen”, zei de kardinaal dit
weekeinde. De gewraakte passage zal uit de officiele weergave van de
preek worden geschrapt.

Zie ook: www.spiegel.de