“Beter laat dan nooit”


De stad Wenen heeft erestatus toegekend aan de graven van 37 gerenommeerde Oostenrijkse joden. Hun graven zullen door de gemeente kosteloos worden onderhouden. Tegelijkertijd is de eervolle status van acht prominente overleden nazi’s een einde gekomen.

Volgens het Documentatiecentrum van het Oostenrijkse verzet (DOW)
maakt de stap maakt deel uit van een kritische herwaardering van de
Weense hedendaagse geschiedenis. Een van de tot erestatus verheven
graven is dat van de schrijver Arthur Schnitzler.

De stoffelijke overschotten zullen niet worden opgegraven, maar vanaf
nu zullen nabestaanden een rekening thuisgestuurd krijgen voor het
onderhoud van de graven. Als er geen nabestaanden zijn, of als die
weigeren te betalen, dan zal het onderhoud aan de graven tot een
minimum worden beperkt. Wij willen duidelijk maken dat we mensen die
met het nationaal-socialisme heulden niet in ere houden”, aldus het
hoofd van de afdeling Cultuur van de Oostenrijkse hoofdstad. “Wenen
gaat zeer bewust om met haar verleden.”

Al in 2003 heeft de stad heeft alle eervolle vermeldingen herroepen die
stamden uit de jaren 1938-1945, toen Oostenrijk deel uitmaakte van
Nazi-Duitsland. Een historische commissie heeft onderzocht welke graven
wel en welke niet in ere zullen worden hersteld. Zo is het graf van
architect Otto Wagner in ere hersteld, maar zal verder onderzoek moeten
uitwijzen of het graf van bijvoorbeeld psychiater-neuroloog en nobelprijswinnaar Julius
Wagner-Jauregg eenzelfde toekomst tegemoet gaat.