Paus normaliseerde relatie met Joodse volk

In een schrijven aan de Apostolisch Nuntius in Den Haag, Monseigneur Bacque heeft CIDI zijn leedwezen betuigd met het overlijden van Paus Johannes Paulus II. Het CIDI prijst de overleden kerkvader voor zijn rol in de strijd tegen het communisme en in het bijzonder voor zijn grote inzet voor het normaliseren van de relaties met het Joodse volk.“Wij herinneren ons in het bijzonder het bezoek dat de Paus bracht aan
de Grote Synagoge van Rome op 13 april 1986, waarbij hij de Joden ‘onze
oudste broeders’ noemde. Hiermee stelde hij voor het eerst in de
kerkgeschiedenis de Joodse religie op een zelfde niveau als het
Katholicisme. Later zou de Paus, die als jonge priester in Polen de
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog van dichtbij meemaakte, zich
excuseren voor het lijden dat het Joodse volk in naam van het
Christendom is aangedaan. Het antisemitisme noemde hij een zonde en
meermalen waarschuwde hij tegen het herleven ervan. Paus Johannes
Paulus II zal door het Joodse volk nooit meer worden vergeten vanwege
zijn historische besluit Israël te erkennen en op 30 december 1993
officiele betrekkingen met die staat aan te knopen. In maart 2000
bracht hij een officieel bezoek aan Israël. Het beeld van een dappere,
broze kerkleider die een briefje met wensen tussen de stenen van de
Klaagmuur in Jeruzalem stopt, blijft diep in ons geheugen gegrift.”
Aldus CIDI in zijn schrijven.

De condoleancebrief aan de Nuntius eindigt met katholieken veel kracht
en wijsheid toe te wensen bij de verwerking van dit ‘verlies voor de
mensheid’ en de hoop uit te spreken dat de nagedachtenis aan Johannes
Paulus II ons allen tot zegen zal zijn.

Bron: CIDI, 4 april 2005