www.joodsmonument.nl online


Morgen gaat het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland ‘live’. Daarmee wordt een uniek monument op internet gelanceerd waarin gegevens zijn opgenomen van alle joden in Nederland die tijdens de oorlog zijn vervolgd en omgebracht. Nabestaanden kunnen nu op zoek naar de voor hun vaak onbekende familiegeschiedenis.

Doel van de website is het levend houden van de herinnering aan de
omgekomen joden uit Nederland en joden in staat te stellen hun wortels
te zoeken en te vinden. De site is vooral bestemd voor nabestaanden.
Nederland telt op dit moment ongeveer 35.000 joden. De educatieve
functie is ook belangrijk: jongeren en andere belangstellenden een
beeld geven van de geschiedenis van de joden in Nederland.


Op de website zijn archieven te vinden die een beeld geven van de
joodse gemeenschap, van gezinnen en van individuele mensen tot aan het
moment van deportatie. Zo is bijvoorbeeld het wegvoeren te zien van een
gezin dat op het adres Spanjaardslaan 133 in Leeuwarden woonde. Een
overbuurman heeft alles gefilmd. Hij filmde ook het weghalen van het
meubilair uit het huis. De bezoeker kan rondkijken in de lege kamers.
Inboedelgegevens tonen de inrichting van het huis en de overige
bezittingen van de familie.


De informatie komt behalve uit oude archieven van de burgerlijke stand,
uit inventarisaties die Nederlandse politieambtenaren voor de Duitse
bezetters maakten, uit historische archieven en van mensen zelf.
Volgens initiator en voormalig hoogleraar eigentijdse geschiedenis
prof. I. Lipschits is er erg veel belangstelling voor het digitale
monument. “Veel joden voelen de behoefte hun wortels te leren kennen.
Het merendeel weet niets van hun broers, zussen, ouders of grootouders
die zijn vermoord in Auschwitz of Sobibor.”

Nederland kende op Polen na de grootste jodenvernietiging van Europa:
87 procent van de joodse bevolking overleefde de Duitse bezetting niet.
Van elk joods gezin staat een biografie en een zo gedetailleerd
mogelijke beschrijving van hun leven in het digitaal archief. In totaal
gaat het om de biografieen van 103.000 joden die tijdens de oorlog zijn
omgekomen.

De site is interactief, mensen die informatie hebben kunnen die zelf
invoeren, zei woordvoerder C. Becx maandag. Nadat de gegevens zijn
geverifieerd, komen zij ook in het archief.

De Nederlandse verzekeraars hebben het digitale archief voor het
grootste deel gefinancierd, met ruim 2 miljoen euro. Zij maakten
hiermee een gebaar naar de joodse gemeenschap, omdat verzekeraars
tijdens de Tweede Wereldoorlog veel geld hebben verdiend aan joodse
polissen. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
in Amsterdam heeft het archiefwerk gedaan.

www.joodsmonument.nl vanaf woendag 27 april 2005

Bron: deTelegraaf, 26 april 2005