Loe de Jong krijgt biografie


De biografie van de in maart 2005 overleden geschiedschrijver Loe de Jong zal door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het NIOD tot stand komen. De Groninger Boudewijn Smits, promovendus aan het Biografie Instituut van de RuG, is de biograaf.

Loe de Jong heeft als geschiedschrijver, als publiek persoon bekend van
radio en televisie en als directeur van het toenmalige Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie een stempel gedrukt op de goed-fout discussie.
Zijn moreel leiderschap was onlosmakelijk verbonden met de serie ‘Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ (1969-1988). Dit
onderzoek is een waardevolle bijdrage aan de historiografie van de
bezetting in Nederland en van wezenlijk belang voor de
geschiedschrijving over de opinievorming in de tweede helft van de
twintigste eeuw en de ontwikkeling van pluriforme opinievormende media.

Boudewijn Smits (1960) studeerde sociaal-economische geschiedenis in
Groningen en behaalde zijn Master of Arts examen in contemporary
history aan de University of London. Vervolgens werkte hij als
opleidings- en organisatie-adviseur. Het afgelopen decennium was hij
wetenschappelijk en educatief uitgever bij Elsevier Science in
Amsterdam en bij Wolters-Noordhoff in Groningen.

Bron: Groninger Internet Courant