Joodse Gemeente Amsterdam herdenkt 60 jaar bevrijding


De Joodse Gemeente Amsterdam (Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge – NIHS) houdt op maandagavond 31 oktober een bijzondere synagogedienst in het kader van het einde van de Sjoa en de bevrijding van Nederland, dit jaar 60 jaar geleden. Premier Balkenende zal bij de dienst aanwezig zijn.

Minister-president Mr. dr. J.P. Balkenende zal een korte toespraak
houden, evenals de voorzitter en de Opperrabbijn van de Joodse Gemeente.

Volgens David Serphos, directeur van de Joodse Gemeente, was het de
bedoeling om de herdenkingsdienst in de mei-periode te laten
plaatsvinden.

Door tal van herdenkingsbijeenkomsten die reeds waren gepland dreigde
de synagogedienst echter onder te sneeuwen. “We zitten nog steeds in
het 60e jaar en er is geen verjaringstermijn voor herdenken”, aldus
Serphos. “Herdenken doen wij eigenlijk elke dag. Op 31 oktober doen we
dat collectief, treurend om de 80.000 gemeenteleden die niet uit de
Sjoa terugkeerden en met respect en ontzag voor de kleine groep die de
Joodse gemeenschap weer opbouwde.”

Voor de synagogedienst zijn leden van de Joodse Gemeente Amsterdam en
van de Portugees-Israëlitische zustergemeente (P.I.G.) uitgenodigd. Ook
zullen enkele vertegenwoordigers van de Marokkaanse moslimgemeenschap,
die samen met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap deelnemen
aan de Joods-Marokkaase dialoog in Amsterdam, en enkele andere
genodigden de dienst bijwonen.

De dienst wordt gehouden in de monumentale Rav Aron Schuster synagoge
aan het Jacob Obrechtplein in Amsterdam-Zuid. Hij zal worden geleid
door de Oppervoorzanger van de Joodse Gemeente, Prof. Dr. Hans
Bloemendal en het Amsterdams Synagogaal Koor.

Het programma voor de avond is als volgt:

 • Psalm ?
 • Toespraak door NIHS-voorzitter David Simon ?
 • Toespraak door de minister-president ?
 • Ma’ariw – avonddienst ?
 • Toespraak door Opperrabbijn A.L. Ralbag ?
 • Jizkor – Gebed voor de slachtoffers van de Sjoa ?
 • Gebed voor het Koninklijk Huis ?
 • Gebed voor de staat Israël ?
 • Diverse psalmen ?
 • Wilhelmus ?
 • Hatikwa