LJG: Sidra Acharé Mot-Kedosjim, Wajikra(Leviticus) 16:1-20:27

Sidra ACHARÉ MOT wordt ingeleid door Jerusalem Fellow Jonathan Boyd, KEDOSJIM door de Zuid-Afrikaanse rabbijn Greg Alexander. En zoals gebruikelijk: de Dawar Achér – een andere uitleg op de teksten, te lezen op de website van het Levisson Instituut.

Sidra ACHARÉ MOT,
door Jonathan Boyd


(Voor Kedosjim, zie onder)

Homoseksualiteit is iets ‘afschuwelijks’. ‘Homoseksuelen dienen uit hun volk te worden uitgestoten’. Dat is de stelling van de sidra van deze week in Wajikra [Leviticus] 18:22 en 18:29.

Is dat waar? Als het waar is, moeten wij dat dan letterlijk nemen? En als het niet waar is, wat zegt dat dan over de Tora – de tekst die volgens onze traditie wordt aanvaard als het woord van de Eeuwige precies zoals aan Mosjè gedicteerd? Hoe moeten wij omgaan met zulke uitdagende onderdelen van onze erfenis?

Zeker in de moderne tijd waren er drie typische antwoorden. Het eerste antwoord was het letterlijk lezen van de tekst – het mijden, afwijzen en vernederen van joodse homoseksuelen en hun leven tot een soort van hel op aarde maken. Sandi Simcha Dubowski heeft de gevolgen van deze optie uitstekend weten vast te leggen in zijn baanbrekende film Trembling Before God.

Het tweede antwoord was de tekst zo effectief mogelijk te verwijderen uit de levende traditie – het uit te sluiten van die delen van Tora die in sjoel gelezen worden omdat het vertroebelend en immoreel is en eenvoudig gezegd niet in overeenstemming is met westerse, liberale gevoeligheden.

Het derde antwoord was om de tekst te behouden in de traditie, maar die niet aan te halen en er geen ruchtbaarheid aan te geven aangezien het een van die ‘linke’ stukken uit de Tora is, die, eerlijk gezegd, enigszins onaangenaam aanvoelen.

Alle drie antwoorden zijn problematisch. Als we joodse teksten altijd letterlijk zouden nemen en de letter van de wet blind zouden volgen, zou het Jodendom houterig en inflexibel worden, een verzameling ideeën die al in het verleden zijn bevroren en die nu aan het heden dwingend worden opgelegd. De halacha, de joodse wetgeving, wordt dan als de acteur die zijn toneelinstructies rigide opvolgt, zonder ook maar iets van zichzelf in de voorstelling te leggen. Op zijn slechtst ontaardt het dan in fundamentalisme, door alles wat niet eigen is als valsheid af te wijzen.

Desondanks is het zo dat als wij altijd die joodse teksten zouden afwijzen die problematisch of dwaas zijn volgens hedendaagse opvattingen, zou het Jodendom los raken van de werkelijkheid. Het zou dan een verzameling morele of intellectuele idealen gaan vormen, die niet op een joodse wijze beschreven zouden kunnen worden via het gebruikelijke gemeenschappelijke ritueel. In zo een context gaat een gekuist Jodendom perfect, etherisch en als van een andere wereld lijken. Als het zich dan spiritueel zou gaan verheffen, zou het elk contact met de complexiteit, de worstelingen en de waarheidsgetrouwheid van het dagelijks bestaan verliezen.

Klik op het logo om verder te lezen
op de website van het Levisson Instituut.