De Joden van Meppel

De NOS besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan de dodenherdenking in Meppel. Centraal staan de lotgevallen van de Joodse bevolking tijdens de bezetting van Meppel. Een korte documentaire wordt uitgezonden voorafgaande aan de verslaggeving van de traditionele herdenkingsplechtigheden.

Uitzending:
4 mei 2006, 18.45 tot 20.45 uur op Nederland 2.

In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 vond in de drie noordelijke Nederlandse provincies een grootscheepse razzia plaats. Alle mannelijke joodse inwoners van het Drentse Meppel waren voor die tijd al naar werkkampen overgebracht.

Hun vrouwen en kinderen en de andere overgebleven joodse plaatsgenoten werden middenin de nacht van huis gehaald en naar kamp Westerbork overgebracht. Van daar kwamen ze in de weken die volgden in Auschwitz en Sobibor terecht. Meppel verloor in één nacht 90% van zijn joodse inwoners.

Enkele gezinnen hadden kans gezien onder te duiken. Vrijwel alle gedeporteerden kwamen om. Meppel was voor de oorlog een dorp met een bloeiende joodse middenstand, na de oorlog was er geen spoor te vinden van wie ooit de joodse gemeenschap vormden.

Kort na de bevrijding werd zelfs de synagoge afgebroken en was er niets meer dat herinnerde aan de joodse bevolking in Meppel.

Om de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Meppeler Joden ‘een gezicht te geven’ werd op 29 april 2004 een website ingericht.
De website bevat vele foto’s, achtergrondverhalen en ander informatiemateriaal. Regelmatig krijgen de samenstellers van deze site nieuwe foto’s, verhalen, aanvullingen en correcties toegezonden waardoor inmiddels een interactieve digitale gedenkplaats is ontstaan, die overal ter wereld kan worden geraadpleegd.