Ah joh, kijk naar je eigen!

"Wat een ander te doen staat, is vaak helderder te formuleren dan het onderkennen van de eigen verantwoordelijkheid. A case in point." Lees de vijfde column van Israël-specialist Tom Spiero.

Bijzonder, die macht van de media. Nog sterker: het lijkt soms alsof onbenulligheid recht evenredig is aan macht. En dan is daar ineens Philip Freriks, de sterpresentator van het NOS Journaal. Hij inspireerde mij tot het volgende.Nog maar veertig à vijftig jaar geleden namen Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië afscheid van hun koloniën. Portugal volgde iets later. Eigenlijk te laat. Hoewel de economieën van de drie eerst genoemde landen zich moesten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid, bleken zij voldoende krachtig en gezond om de overgang zonder al te veel kleerscheuren te doorstaan. Daarnaast waren zowel Groot-Brittannië als Frankrijk in staat door handhaving van nauwe banden met de voormalige koloniën de zakelijke banden te consolideren, met het Gemenebest en de associatie van francofone landen in Afrika. Portugal daarentegen was thuis al in economisch verval geraakt voordat het zich terugtrok uit Afrika en Azië.De postkoloniale periode is door Europa goed besteed. De markten zijn grotendeels geïntegreerd en we staan aan de vooravond van de introductie van de nieuwe gezamenlijke munt: de Euro. Europa lijkt op weg naar een nieuw economisch hoogtepunt. Het is grappig te bedenken dat de basis voor al die welvaart door de voormalige koloniën gelegd is.Voor de volkeren die toentertijd gekoloniseerd werden is het beslist minder grappig gelopen. Ten eerste waren hun landen leeggeroofd tegen de tijd dat de overheerser ? vaak na bloedige strijd – vertrok. Doordat gedurende de gehele periode van bezetting onderwijs niet of nauwelijks voorhanden was bleven zij totaal onvoorbereid op die onafhankelijkheid achter. Er was daardoor geen lokaal kader. In Europa werd besmuikt gelachen om al die ellende. ?En dat moest zo nodig onafhankelijk zijn!?De tijden zijn wel veranderd. Inmiddels ontvangt Europa met open armen de economische vluchtelingen uit haar voormalige koloniën. Er is brede steun onder de autochtone bevolking om het nazaat van de uitgezogen gekoloniseerden op te vangen. Immers, zo?n schuld verdwijnt niet na een halve eeuw. Daar kan de Japanse Keizer nog een lesje van leren. De stemming is nu: de Euro is van hen allemaal. Nederland alleen al kan zeker tien miljoen mensen uit de Molukken opvangen als eerste bewijs van goede wil.Van allemaal…En wat heeft dat nu met Philip Freriks te maken, vraagt u zich onderhand af. Dat zit zo. In de betreffende Journaal-uitzending was de teleprompter kapot, waardoor Philip Freriks van papier de verbindende tekst moest lezen. Nadat Joris Luyendijk een uitstekende bijdrage had geleverd vanuit Jeruzalem over de status van het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk, moest Freriks de afsluitende tekst voordragen. Toen hij in beeld kwam, zat hij nog te lezen. Toen hij opkeek, konden de kijkers zien dat hij met stomheid geslagen was door hetgeen hij net tot zich had genomen. In zijn voordracht klonk die verbazing door: ?De Staat Israël is niet bereid de vier miljoen vluchtelingen terug te nemen?. Nou vraag ik u…P.S.: Hè, wat zijn dat nu weer voor nare berichten. Tien klachten tegen de Marechaussee op Schiphol wegens grove mishandeling van asielzoekers?Reacties op deze column kunt u e-mailen naar: