‘Gids voor Islamitische opvoeding’ nog steeds verkrijgbaar

CIDI deed onlangs aangifte tegen uitgeverij Noer van het boek ‘Gids voor Islamitische opvoeding’ en de verkopers ervan. Al in 2004 veroorzaakte het boek opschudding vanwege de anti-homo passages. CIDI en dagblad Trouw constateren dat er van de indertijd afgekondigde maatregelen weinig terecht is gekomen.

In 2004 werd in de media vooral ruchtbaarheid gegeven aan passages waarin wordt opgeroepen homo’s ‘met het hoofd naar beneden van een hoog gebouw te werpen’ en waarin het besnijden van vrouwen wordt aangemoedigd. Premier Balkenende noemde de passages ‘walgelijk’ en het OM stelde een onderzoek in. Op basis hiervan oordeelde het OM dat de uitlatingen in het boek ‘in direct verband met de geloofsopvatting van de moslims staan’ en dat ze derhalve toegestaan zijn.

Wel strafbaar achtte het OM twee antisemitische passages in de ‘Gids voor Islamitische opvoeding’. Van uitgever Noer werd verwacht dat hij deze zou verwijderen of onleesbaar maken om zo te ontkomen aan gerechtelijke vervolging. In het exemplaar dat dagblad Trouw deze week aanschafte is echter geen enkele passage onleesbaar. Met tippex is een aantal keer het woord ‘Jood’ of ‘Jodendom’ weggehaald; het schemert er echter nog steeds duidelijk leesbaar doorheen.

Uitgeverij Noer is een van de weinige die Nederlandstalige moslimlectuur publiceren. De boeken zijn geënt op de strenge, Arabische variant van de Islam, het salafisme. Ze vinden aftrek onder in opspraak geraakte moskeeën als de Al Tawheed in Amsterdam en de As Soena in Den Haag. Turkse boekhandel Dilara zegt de aangifte van CIDI af te wachten, voor ze nieuwe exemplaren van het boek gaat verkopen.

Een van de gewraakt passages luidt aldus:

"In hun protocollen hebben de joden deze misleide meningen aangekondigd om de geloofsbelijdenissen van mensen te bederven, alsmede hun geweten en verstand. De joden zijn zelfs zo ver gegaan als het vormen van een plan voor de mensheid, waar zij mee begonnen zijn het uit te voeren door middel van massacommunicatie- media, radio- en televisieprogramma’s, vrijmetselarij-organisaties, die zij hebben gesticht en elke verraderlijke spion en betaalde schrijver. Door middel van hun listigheid en slechtheid konden zij mensen bederven middels algemene informatie, kunst, pretparken, bordelen etc.”