Een Israëlisch-Nederlands tegengeluid

Je opent de krant en ziet die advertentie van Nederlandse joden in de Israëlische pers. Het duurt even voordat je snapt dat joden uit Nederland hier een verzoek indienen om Israëlische joden uit hun eigen land te zetten.

Een advertentie uit spiegelland, waar oorzaken en gevolgen niet meer hoeven samen te hangen. Je zou je een advertentie kunnen voorstellen waarin het joodse volk vergiffenis vraagt voor de kruisiging van Jezus, waar de eis wordt gesteld om Wiederwiedergutmachung uit te betalen aan Duitsland, om Israël buiten de Olympische spelen te zetten vanwege het indertijd beraamde München-schandaal.Je weet even niet hoe je het hebt, maar ook van andere kanten begint het door te dringen: dit is ?een ander joods geluid?. Het bestaat dus echt. Wat te doen? Je kwaad maken? De schouders ophalen? Negeren of reageren? Is het werkelijk van belang?Ergste vijandenHet zal niet mogelijk zijn een zinnig dialoog te beginnen met deze geluidmakers, die zich zo duidelijk hebben aangesloten bij onze ergste vijanden. En toch, zelfs als mocht blijken dat deze, zeker niet goedkope advertentie door een Palestijnse organisatie is bekostigd en geplaatst, schijnt het alsof er een soort goede bedoeling achter staat. Hollandse joden die hun verdwaalde en verzwijnde broeders in Israël op het rechte pad willen zetten. Voor deze goede bedoeling verdienen zij een antwoord, een antwoord dat zij vermoedelijk niet zullen begrijpen en zeker niet accepteren. Voor mijzelf zal ik proberen te begrijpen hoe het komt dat mensen die zo volkomen buiten de Israëlische realiteiten staan, het in hun hoofd hebben gehaald dat ze weten wat er aan scheelt en hoe de zaken in orde moeten worden gebracht.De joodse geluidmakers willen kennelijk iets goeds bereiken, en wel, het verdwijnen van joden uit alle ?Palestijnse? gebieden. De poging om dit te bereiken door middel van een zelfbetaalde advertentie is zeker humaner dan het vermoorden van joden in die gebieden, al gaat het om hetzelfde doel. Het zou nog beter zijn geweest als de geluidmakers zich hadden afgevraagd waaróm de joden eigenlijk moeten verdwijnen, daar of waar ook ter wereld.De Palestijnen hebben geen moeite met deze vraag, getuige hun propaganda en verklaringen. Hier hebben we een paar Palestijnse antwoorden:De joden moeten weg omdat zij joden zijn-Deze grond is ?Verboden voor joden?, zoiets als winkels en treinen tijdens de bezetting. Alleen lieten de winkeliers toen het vermoorden aan de Duitse bezetters over.De Joden moeten weg omdat het Gods wil is-Allah had dit allang laten weten door Zijn profeet en eindelijk zijn in het verre Nederland joden gevonden die het hebben begrepen.De Joden moeten weg omdat ze het land met geweld hebben veroverd-…en dat mag niet.In 1948 werd het land met geweld veroverd door Abdallah I, een omhoog geklommen zoon van een Hasjemitische functionaris uit Mekka, maar dat mocht wèl. In 1187 werd het land met geweld veroverd door Salah e-Din, een Koerdische generaal uit Caïro, en daarvoor, in 638 door Omar Ibn el-Khattab, een woestijn-hoofdman uit Hedjaz in Arabië, en dat mocht ook. Van een groot aantal veroveraars is het niet duidelijk of ze het gebied van Israël/Judea/Palestina wel of niet mochten veroveren. Er waren vele beroemde mannen onder, zoals de koningen Shishak en Sargon, Tiglath Pilassar en Nebukadnezzar, de keizers Vespasianus en Heraklius, de sultans Baybars en Soeleiman, de veldheren Napoleon en Mohammed Ali en Sir Edmund Allenby en talloze mindere beroemdheden.Mochten ze dat wel doen?Ach, een jood in Nederland kan niet alles weten. Maar één ding weet hij heel zeker, want hij heeft zelf besloten het te geloven: de joden van Israël, die niet van buiten kwamen maar in 1948 en 1967 al in het land woonden en op de rand van vernietiging stonden, mochten het land níet veroveren.Waarom niet?Omdat de Arabische natie -Palestijnen, Libanezen, Syriërs, Egyptenaren, Libiërs, Soedanezen, Saoedi?s, Ira