Wordt donateur van de Stichting Vrienden van Joods.nl

In het voorjaar van 2005 stond het voortbestaan van Joods.nl op losse schroeven. Een aantal mensen uit de Joodse gemeenschap hebben toen de Stichting Vrienden van Joods.nl opgericht om te voorkomen dat Joods.nl voorgoed zou verdwijnen.


De Stichting Vrienden van Joods.nl is er trots op dat zij, samen met een aantal Joodse organisaties, daaraan haar steentje heeft kunnen bijdragen. Joods.nl leeft als nooit te voren en met dagelijks ca. 1.500 bezoekers zien redactie en bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Om verdere investeringen in Joods.nl te kunnen realiseren zijn echter meer financiële middelen nodig. De Stichting Vrienden van Joods.nl stelt zich tot doel financiële steun aan Joods.nl blijven geven. Daarnaast wil zij, zowel op de achtergrond als meer zichtbaar via Joods.nl, in de toekomst activiteiten en bijeenkomsten organiseren. De inbreng van ideëen en de steun van nieuwe leden is daarbij meer dan welkom!

Vind U ook dat Joods.nl haar centrale plaats in de digitale Joodse wereld moet blijven behouden en verder moet kunnen uitbreiden?
Meld u dan aan als donateur van de Stichting Vrienden van Joods.nl!

Uw donatie/bijdrage bedraagt € 25,- per jaar (elk hoger bedrag is natuurlijk meer dan welkom!).

De redactie en het bestuur van Joods.nl danken U voor Uw steun en inbreng en zullen hard blijven werken om UW Joods.nl nog aantrekkelijker te maken.

Namens Stichting Vrienden van Joods.nl,

Michel Kotek
Joop Soesan
Stephanie Lion
Olivier Spier


U kunt onderstaand aanmeldingsformulier digitaal versturen door het te copiëren naar een e-mailbericht, en te adresseren aan vrienden@joods.nl.
Na verwerking van uw gegevens krijgt U een ontvangstbevestiging toegestuurd.

U kunt het formulier ook downloaden als pdf-file en per post verzenden aan onderstaand adres.

STICHTING VRIENDEN VAN JOODS.NL
Rapenburgerstraat 109
1011 VL Amsterdam
tel. 020-7766148
e-mail: vrienden@joods.nl
bankrekening: ABN-AMRO bank
rek.nr. 52.56.79.537

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende __________________________ meldt zich aan
als donateur/contribuant van de Stichting Vrienden van Joods.nl.

De contributie bedraagt € 25,- per jaar (meer mag ook natuurlijk).

Naam: __________________________________________

Adres: __________________________________________

Woonplaats: __________________________________________

Telefoonnummer: __________________________________________

E-mail: __________________________________________

Bank/girorekening: __________________________________________

Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden van Joods.nl de jaarlijkse contributie tot wederopzegging van mijn bank/girorekening te incasseren.

Datum: __________________________________________

Naam in blokletters: __________________________________________