Barak: “Eenzijdige terugtrekking uit bezet gebied”

Na zijn verkiezingsnederlaag was het even stil rondom Ehoed Barak, de vorige premier van Israël. Barak lijkt nu weer de publiciteit te zoeken. Maandag 20 augustus sprak hij in Ramat Efal voor de algemene raad van kibboetziem.

Barak lijkt na zijn aftreden naar rechts te zijn opgeschoven en de hoop op een diplomatieke oplossing met het Palestijns zelfbestuur te hebben opgegeven. Feitelijk is Israël door Arafat erkend, maar Barak betwijfelt of Arafat ook werkelijk het bestaansrecht van de joodse staat accepteert. De strategie van het Palestijnse bestuur is er op gericht om op korte termijn een Palestijnse staat op te richten, met aan haar zijde een etnisch gespleten Israëlische staat. Demografische veranderingen in het voordeel van de Arabische Israëli?s zullen de kloof tussen joden en Arabieren verder vergroten en op langere termijn het joodse gezag over Israël ondermijnen.Barak geeft de voorkeur aan eenzijdig terugtrekking uit bezet gebied. De scheiding moet doormiddel van een hekwerk van maximaal negenhonderd kilometer worden bewerkstelligd. Vooral de kleine afgelegen nederzettingen zullen daarbij ontruimd moeten worden. De scheiding kan volgens Barak binnen vier jaar gerealiseerd worden en de onderhandelingspositie van Israël sterk verbeteren. Hij sluit niet uit dat dankzij deze terugtrekking de onderhandelingen weer versneld op gang zullen komen. Oud minister en lid van de regering-Barak Jossi Beilin is fel tegen deze gedachte. Beilin gelooft dat deze stappen de kans op vrede en veiligheid voor Israël alleen maar zullen verslechteren.Bron: Website van het Israëlische dagblad Ma’ariv van dinsdag 21 augustus 2001Website Ma’ariv