De werkelijkheid

"Het is uw baan de werkelijkheid te onderzoeken en de mijne haar te veranderen". Shimon PeresTom Spiero is zo vrij geweest een nieuw en kleiner kabinet te formeren dat de steun kan hebben van ?een ruime meerderheid van de Knesset?, namelijk 71 of 73 zetels.

Shimon Peres heeft van de week tot tweemaal toe de krant gehaald met uitspraken die kandidaat zijn voor opname in de volgende editie van het Groot Citatenboek. Tegen een journalist zei hij afgelopen zondag: ?Het is uw baan de werkelijkheid te onderzoeken en de mijne haar te veranderen?. Ehud Barak trad even uit de publicitaire luwte om Peres de les te lezen. Het was helemaal fout dat Peres met Arafat ging praten. De reactie van Peres liet niet lang op zich wachten: ?Mijn mandaat komt niet van Barak maar van de kiezers. Hij heeft met Arafat gesproken en hem vergaande voorstellen gedaan. Voor het overige geef ik iedereen in overweging uit hun fouten lering te trekken?.Definitie I: De werkelijkheid is de waarheid van het moment.Een paar jaar geleden interviewde ik prof. Aviezer Ravitzky. Prof. Ravitzky doceert aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem Joodse Filosofie. Doel van het interview was zijn gedachten te leren kennen rond de vraag ?Vrede en orthodoxie: gaat dat wel samen??. In samenhang met dat onderwerp merkte hij op dat ?aangezien de orthodoxie verantwoordelijk is voor de Eeuwigheid? het aan Links is voor historische doorbraken te zorgen.Deze orthodoxe werkelijkheid berust niet op de waarheid en is dus onwerkelijk. Misschien is het waar dat de orthodoxie verantwoordelijkheid voor de Eeuwigheid als haar exclusieve domein claimt, maar daarmee berust die claim nog niet op werkelijkheid.Definitie II: De Eeuwigheid volgt op de toekomst.Eeuwigheid is zoiets als Oneindigheid. Onbegrensd en dus onbereikbaar. Het dichtste dat we bij de Eeuwigheid kunnen komen is de toekomst. Een toekomst alleen gebaseerd op het verleden kan niet meer realiseren dan een herhaling van dezelfde fouten. Tikun olam vereist minimaal de bereidheid nieuwe fouten te maken. Ik verwacht meer ambitie van het joodse volk en de Staat Israël en ik ben blij dat ik daarin niet alleen sta.Dat het Goddelijke de Eeuwigheid los maakt van de tijd is geen vrijbrief om de wereld verder voor gezien te houden. Het vervullen van de mitzvot beoogt een hulpmiddel te zijn voor diegenen die deze waarheid maar moeilijk kunnen zien. En ?het moet gezegd worden? het is laatstelijk een wel zeer gebrekkig hulpmiddel gebleken.Definitie III: Dit is de eerste seconde van de rest van je leven. Israël is nog voortdurend in strijd. Met de Palestijnen en met zichzelf. Vaak lijkt het Kafka in het kwadraat. De onderlinge strijd komt grotendeels op het conto van de Israëlische politici. Al ruim vijftig jaar beweren zij dat de strijd met de omgeving het aanpakken van de interne problemen in de weg staat. Alleen het 2de kabinet Rabin heeft heel even laten zien dat die stelling in strijd is met de werkelijkheid. En het is de hoogste tijd dat ongelijk weer eens aan te pakken.Het Jodendom celebreert de tijd die ons gegeven is. Het onderscheidt zich van de andere monotheïstische godsdiensten doordat het zich niet richt op het hiernamaals maar op het hier en nu. Gemaakte fouten behoeven niet in de eerste plaats vergeving door God, maar moeten hersteld worden op een voor de benadeelde partij acceptabele manier. Omdat ook wij maar mensen zijn, lukt ons dat niet persé beter dan anderen. De problemen die wij niet oplossen laten we na aan de volgende generatie. Le dor va dor.Juist omdat er geen zicht is op een oplossing van het conflict met de Palestijnen, moeten de binnenlandse problemen voortvarend aangepakt worden. Ook in Israël gaat het hierbij om het spreiden van geld, kennis en macht. Sociaal-economische problemen kunnen aangepakt worden door het in uitvoering nemen van infrastructurele werken. Vooral in de Arabische sector bestaat een onacceptabele achterstand. Limor Livnat (Likud) is als min