Economische maatregelen tegen Israël bepleit

De Belgische politicus Jean-Marie Dedecker (Vlaamse Liberalen en Democraten) wil dat de Europese Unie economische maatregelen neemt tegen Israël. Hij pleit voor hoge invoerrechten op Israëlische producten. De opbrengst ervan zou naar een fonds voor de wederopbouw van Libanon moeten gaan.

Dedecker zegt dat zijn opvatting geen VDL-standpunt is maar zijn persoonlijke mening. "Europa zal Israël duidelijk moeten maken dat het afgelopen moet zijn met de aanvallen op Libanon. Nu is Israël een bevoorrechte handelspartner van de EU en wordt het door Europa gesubsidieerd. Hoe lang nog?"

Dedecker zegt ‘het niet langer aan te kunnen zien hoe Israël zich te buiten gaat aan blind geweld.’ "Een economische boycot is niet haalbaar," aldus Dedecker, "maar laat Europa dan tenminste invoerrechten heffen op producten die nu belastingvrij worden geïmporteerd. Het gerinkel van de kassa overstemt altijd de stem van het geweten. Europa moet ervoor zorgen dat die kassa minder luid rinkelt."

Ruim 30 % van de Israëlische export, o.a. bestaande uit landbouwproducten, juwelen en kunststoffen, gaat naar de EU, en vertegenwoordigt een waarde van ca. 8 miljard dollar per jaar. Volgens DeDecker kan Europa met de opbrengst van die heffingen een bijdrage leveren aan de wederopbouw van wat Israël in Libanon heeft vernield: wegen, hospitalen, scholen, luchthavens, noem maar op. "En neen, met steun aan Hezbollah heeft mijn voorstel niets te maken."

Dedecker’s visie staat lijnrecht tegenover die van de Antwerpse advocaat, VLD-partijgenoot en parlementslid Claude Marinower. Deze vraagt zich af wat hij aan moet met een man die hem van ‘intellectuele dyslexie’ beschuldigt. "Het verdriet mij dat mijn partijgenoot Dedecker oproept tot een boycot van de Israëlische economie. In de wijk Klein Antwerpen zijn veel Joodse winkels gevestigd. Er wordt daar met afschuw gereageerd op de voorstellen van Jean-Marie Dedecker. "Ik vraag mij af of mijn partijgenoot beseft wat Europa het Joodse volk in het verleden heeft aangedaan. Wie consequent is en zijn gezond verstand gebruikt begrijpt dat de Joodse ondernemers op grond daarvan ook recht op schadevergoeding hebben. Het is te hopen dat de Joodse winkels in België buiten schot blijven, mocht Dedecker zijn zin krijgen."

Volgens Marinower is de nuance ver te zoeken. "Het lijkt niemand iets te kunnen schelen dat Hezbollah al duizenden raketten op Israël heeft afgeschoten en daar nog steeds mee doorgaat. Dedecker zou beter moeten weten wie de werkelijke agressor in deze oorlog is."

Marinower verklaart de steeds sterker wordende anti-Israëlische sentimenten vanuit een totaal gebrek aan historische achtergrondkennis. "Wie voor het verkrijgen van informatie over de achtergrond van het conflict zich tot de televisie beperkt, loopt het risico een versmald en eenzijdig beeld te krijgen.
En ondertussen worden in Brussel Israëlische vlaggen verbrand en in demonstraties opruiende slogans meegedragen. Dat zien Joden in Antwerpen, maar niet alleen daar, met lede ogen aan. Zo’n op hen gerichte eenmanskruistocht als die Dedecker voornemens is, doet pijn."