Dialoog aan tafel

Communicatie is het sleutelwoord in de moderne maatschappij, en dus wordt er gepraat. In werk- en stuurgroepen, maar ook door ‘gewone mensen’. De islamitische vastenmaand Ramadan is aanleiding om met moslims in gesprek te komen. Joods.nl schoof aan.

Op donderdag 21 september stond Amsterdam in het teken van de Dag van de Dialoog. Overal in de stad werd gediscussieerd over het thema ‘identiteit’. De gesprekken vonden plaats aan tafels die stonden ogesteld in wijkgebouwen en buurthuizen, supermarkten en politiebureaus, op rondvaartboten, in kerken en moskeeën. Joods.nl had zich als deelnemer aangemeld met een dialoogtafel op de redactie, maar omdat het aantal (verplichte) aanmeldingen beperkt bleef tot één besloot de redactie zich aan te sluiten bij de dialoogtafel die door het Joods Historisch Museum, de Liberaal-Joodse Gemeenste Amsterdam en de stichting Islam en Dialoog was neergezet in de Hollandsche Schouwburg. Buiten, want het was stralend weer. Opvallende afwezige gesprekspartner was Islam en Dialoog. Wie er wel waren: een PvdA-raadslid van stadsdeel De Baarsjes, een aantal LJG-leden, een vertegenwoordigster van de stichting TANS (netwerkorganisatie voor multicultureel talent uit alle hoeken van de samenleving), een lid van Een Ander Joods Geluid en een redacteur van joods.nl.
Na het nuttigen van een appeltje met honing kregen de aanwezigen de gelegenheid hun visie op het begrip identiteit te verwoorden. Gespreksleider Ralph Levi had de taak te voorkomen dat de dialoog zou ontaarden in een ‘monoloog temidden van een groep’, zoals een van de aanwezigen het benoemde. Waar men het wel over eens was: de kracht van iedere dialoog is de ontmoeting met anderen, het zoeken naar overeenkomsten en herkenningspunten en erkenning van en respect voor verschillen. Nieuwsgierigheid naar ‘de ander’ sluit aan bij de Joodse gedachte dat er altijd vragen moeten worden gesteld. Een van de aanwezigen meende dat juist de Joodse gemeenschap vanuit haar voorgeschiedenis een voortrekkersrol moet spelen bij het bestrijden van vooroordelen. Er wordt gewezen op het gemak waarmee in opdracht van minister Verdonk ‘te goeder trouw’ kwetsbare mensen uit de Nederlandse maatschappij worden geïsoleerd, ‘dat was toen zo, en nu dus weer’. Algemeen kon men zich vinden in de stelling dat het rechts-extremisme onvoldoende aandacht krijgt, en dat men waakzaam moet blijven voor stigmatisering.

De dialoog werd afgesloten met een rondje ‘wat kun jij doen in jouw streven naar een ideale wereld:
– overwin je angst en spreek degene aan voor wie je bang bent
– sla de handen ineen tegen het rechts-extremisme
– kennisoverdracht, met name aan kinderen en lager opgeleiden
– breng goed nieuws naar buiten

Zondag 25 september markeerde het begin van de islamitische vastenmaand ramadan en van het Ramadan Festival. Op diverse plaatsen in Nederland werd dat gevierd met een feestelijke iftar, de maaltijd waarmee het vasten wordt gebroken.
Startpunt van het Ramadan Festival in Amsterdam was de bijeenkomst in de voor deze gelegenheid fraai aangeklede Passengers Terminal Amsterdam. Daar waren vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, stadsdeelraden en mensen die betrokken zijn bij uiteenlopende maatschappelijke organisaties aanwezig en werd via een live televisieverbinding ook deelgenomen aan het festival in het Marit