Geen EU-sancties tegen Israël

De Europese Unie gaat voorlopig geen sancties gebruiken om Israël onder druk te zetten de houding tegenover de Palestijnen te veranderen.

De vijftien EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dit in het Zweedse Nyköping besloten.Binnen de Europese Unie zijn verschillende mogelijkheden besproken om Israëls premier Arik Sjaron zo ver te krijgen om weer met de Palestijnen te handelen en minder geweld tegen hen te gebruiken. Sjaron wil pas weer onderhandelen als de Palestijnen stoppen met het geweld. De Europese Unie heeft de mogelijkheid besproken het zogenoemde associatie-akkoord met Israël stop te zetten, waardoor handelsvoordelen verloren zouden gaan. Ook is het stopzetten van de import van producten uit de bezette gebieden aan de orde gekomen. De ministers hebben echter besloten deze vergaande mogelijkheden niet uit te voeren.De Nederlandse minister Van Aartsen omschreef eventuele strafmaatregelen als een "onderdeel van de gereedschapskist", maar hij is er geen voorstander van deze op dit moment in te zetten. Zijn Zweedse collega Lindh, die de vergadering voorzat, verwacht dat een stevige aanpak het vinden van oplossingen voor het conflict alleen maar zal bemoeilijken. "De dialoog heeft de voorkeur boven isolement," verklaarde zij.De ministers maken zich wel zorgen om wat zij het harde optreden van het Israëlische leger noemen. Later deze maand zal de situatie opnieuw worden bekeken.

Advertentie (4)