Nederlandse Jihad-website van het net

De makers van de islamitische website Qoqaz.nl hebben alle content van hun website gehaald.

"Wegens verkeerde interpretaties door de media de afgelopen dagen is het ons verstandig gebleken, om verdere misverstanden te voorkomen, deze website te sluiten," aldus de makers van Qoqaz.nl.Op de site riep men moslims op zich voor te bereiden op de jihad, de heilige oorlog. Qoqaz.nl ging voornamelijk in op de strijd van de islamitische strijders in Tsjetsjenië. Op de website waren foto’s en video’s te zien van Tsjetsjenische zelfmoordacties en strijders. De jihad wordt over de hele wereld gevoerd. Vanuit verschillende Arabische landen strijdt een kleine extremistische groep, de Islamitische Jihad, tegen het bestaan van de Staat Israël. Op de website www.qoqaz.nl werden Nederlandse geloofsgenoten opgeroepen hun "moslimplicht" te vervullen door zichzelf militair te trainen. Zij werden aangespoord zich aan te sluiten bij schietclubs of trainingen te volgen bij de landmacht.De stichting achter de site, het Haagse Funds Beyond Frontiers, wilde geen commentaar geven.