Plaatjes kijken

Het National Museum of Jewish American History in Phialdephia heeft een aantal bijzondere tentoonstellingen die via het internet te bekijken zijn. De meest recente is gewijd aan ansichtkaarten van Amerikaanse synagoges.

Een ansichtkaart is een tast- en zichtbare herinnering aan een bijzondere plek, een goedkoop souvenir en een verzamelobject. Het versturen en verzamelen van ansichtkaarten van synagoges was een geliefde bezigheid in de Amerikaans-joodse gemeenschap, die immers over een heel groot gebied verspreid woonde. De ontstaansgeschiedenis van heel wat synagoges begint met de aankoop van land voor een begraafplaats. De synagoge die erbij in de buurt gebouwd werd fungeerde niet alleen als gebeds- en studiehuis maar ook als gemeenschapscentrum. Staeds meer families kwamen in de buurt van de sjoel wonen en vormden allengs een hechte groep rondom het multifunctionele gebouw.Temple Sholom in Chicago, daterend uit 1930. De ansichtkaart werd gedrukt ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling die in 1933 in Chicago werd gehouden. De opvallende architectuur van de gebouwen contrasteert enorm met de neogothiek die bij de bouw van christelijke kerken zo geliefd was. Vele van de synagoges hebben Spaans-moorse, Byzantijnse en zelfs klassieke elementen, waarmee een direct verband gelegd wordt naar de bijbels-mediterrane oorsprong van het jodendom.Bij elke afbeelding staat een korte beschrijving, soms aangevuld met een web-link naar de startpagina van de gemeenschap waartoe de betreffende synagoge behoort (of behoorde).Dit is de Beth-el synagoge in San Antonio, Texas. Het gebouw werd gewijd in 1904, maar in 1927 trok de Reform-gemeenschap naar een andere locatie. De Ark werd dichtgemesteld, en het gebouw kreeg een nieuwe bestemming. Onlangs werd besloten de verouderde constructie af te breken. Daarbij werd de Ark ontdekt, en werd ook de eeuwige lamp uit de oorspronkelijke sjoel. men vertelt graag dat het vlammetje nog altijd brandde. De lamp is inmiddels weer in gebruik in de nieuwe sjoel, waar nog druk aan wordt gebouwd.Klik op onderstaande foto om de virtuele rondleiding door de nieuwbouw te maken.