Oorlogsarchieven bewijzen steun van Paus Pius XII aan Joden

Twee pas ontdekte documenten tonen aan dat Pius XII wel degelijk tussenkwam ten gunste van de joden.

Critici hebben oorlogspaus Pius XII vaak verweten dat hij de holocaust niet openlijk veroordeelde en dat hij zweeg over de jodenvervolging. Twee pas ontdekte documenten maken nu evenwel duidelijk dat Pius XII wel degelijk tussenkwam ten gunste van de joden. De gegevens werden ontdekt door Antoni Gaspari van ?Inside The Vatican?, die enkele documenten op het spoor kwam die aan geleerden en historici nog niet bekend waren. Volgens Gaspari zijn beide documenten van fundamenteel belang voor het debat over de rol van Pius XII voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat ze onmiddellijke bewijzen geven dat hij rechtstreeks tussenkwam om vervolgde joden te helpen. Het Vaticaan kondigde vorig jaar aan dat het oorlogsarchief van het Vaticaan begin dit jaar alvast gedeeltelijk voor de onderzoekers wordt opengesteld. Gaspari zei dat hij verwacht dat er bij de studie daarvan nog meer dergelijke documenten zullen opduiken. Gaspari verwijst onder meer naar de arrestatie van Giovanni Palatucci, een neef van de bisschop van Campagna. Die had van de Gestapo opdracht gekregen om alle namen van joden door te geven. Giovanni Palatucci weigerde dit en zorgde er integendeel voor dat heel wat joden visa kregen waardoor ze het land konden ontvluchten. Op 13 september 1944 werd Palatucci in Fiume (dat toen Italiaans was, maar nu Kroatisch is) gearresteerd. In de archieven zitten verschillende getuigenissen van joodse mensen, die door Pallatuci geholpen werden en hun redding aan hem toeschrijven. Bisschop Palatucci zelf kwam in Campagna tussen opdat de joden er goed zouden behandeld worden. Dat zorgde er ook voor dat de joodse gemeenschap er later een gedenkplaat onthulde waarin ze haar dank uitspreekt voor de manier waarop joden er behandeld werden. Uit een brief van kardinaal Maglione, de toenmalige staatssecretaris van Pius XII, blijkt dat die laatste in oktober de som van 3.000 lire schonk aan bisschop Palatucci, voor de hulp aan de joden. De brief vermeldt uitdrukkelijk dat het geld moet gebruikt worden voor ?diegenen die omwille van hun ras lijden?, uitdrukkelijk doelend op de joodse gemeenschap.Ook Giovanni Battista Montini, die toen op het staatssecretariaat werkte en later tot paus Paulus VI verkozen werd, schrijft dat hij van Pius XII de som van 10.000 lire ontving ?om geïnterneerde joden te helpen?. Gaspari schrijft dat beide brieven alle twijfel wegnemen en duidelijk maken dat Pius XII actief tussenkwam om de joden in het zuiden van Italië te helpen.?We verwachten dat er in de nabije toekomst meer van dergelijke brieven zullen opduiken (?) Er kan niet langer twijfel bestaan dat de paus op de hoogte was van en zijn steun gaf aan de inspanningen voor de joden van bisschop Palatucci. Deze brieven weerleggen de thesis van auteurs als Susan Zuccotti dat er geen enkel gedocumenteerd bewijs is van de directe betrokkenheid van Pius XII en de Heilige Stoel bij de hulp aan de joden.? Bron: Kerknet Vlaanderen