Bijeenkomst met Prof. dr. Tanya Reinhart

Prof. dr. Tanya Reinhart van de universiteit van Tel Aviv en Utrecht zal op uitnodiging van de Stichting Een Ander Joods Geluid te Amsterdam een lezing houden over de komende Israëlische verkiezingen.

Onderwerp: de verkiezingen in Israël op 28 januari aanstaande en de invloed die daarvan op de toekomst van de regio te verwachten. Zij zal daarin tevens aandacht worden geschonken aan de gevolgen van een mogelijke militaire confrontatie met Irak.De lezing vindt plaats in ?De Rode Hoed? Keizersgracht 102 te Amsterdam.Aanvang: 14.00 precies; einde uiterlijk 18.00.Het programma zal ook een voordracht van politieke poëzie bevatten van Aharon Shabtai, een hedendaagse Israëlische dichter en tevens een schokkende documentaire.De voertaal van de lezing, discussie en gedichten is Engels.De toegangsprijs bedraagt € 7.50. Telefonische reservering wordt ten zeerste aangeraden; tel: (020) 6385606 tussen 9.00 en 17.30. De kassa is op de dag zelf open vanaf 13.30.Mevr. Reinhart is hoogleraar Linguïstiek aan de universiteit van Tel Aviv en vervult op dit ogenblik een gastdocentschap aan de Universiteit van Utrecht.Buiten haar vakgebied is zij intensief betrokken bij de sociale en politieke kanten van de Israëlische samenleving en het conflict met de Palestijnen.In "De Brug" van maart 2002 verscheen een artikel van haar hand getiteld: "Het kwaad ontketend" waarin zij betoogt dat een groot deel van de gebeurtenissen die geleid hebben tot de tweede Intifada en een aantal gevolgen daarvan, het resultaat is van een zorgvuldige planning door het Israëlische politieke en militaire establishment.Het programma van de middag ziet er als volgt uit:Om 14.00 precies: de documentaire "In the line of fire" van Patrica Naylor.Van 15.00 tot 15.30 pauze.Van 15.30 tot 16.30 een lezing door mevr. Reinhart, ingeleid door een voordracht van enige gedichten met een duidelijke politieke strekking door haar echtgenoot, de hedendaagse dichter en vertaler Aharon Shabtai.Van 16.30 tot 17.00 tweede pauze.Van 17.00 tot 18.00 zal mevrouw Reinhart ingaan op vragen en deelnemen aan de discussie naar aanleiding van haar lezing. Dit deel wordt voorafgegaan door een tweede korte voordracht van gedichten. Dit gedeelte van het programma zal geleid worden door Ies Monas, bestuurslid van Een Ander Joods Geluid.Lees een interview met Tanya Reinhart, gemaakt op van 8 november j.l., naar aanleiding van een reeks opstellen, uitgegeven in Amerika onder de intrigerende titel "Israël/Palestine: How to end the war of 1948".Een aantal artikelen van haar hand is zowel in het engels als hebreeuws te vinden op de website van Tel Aviv University.Bezien wordt nog of verkoop van een aantal boektitels die in verband staan met de besproken onderwerpen deel uitmaakt van de middag.

Advertentie (4)