Israël: Arbeidspartij maakt ruk naar rechts

De architect van de vredesakkoorden van Oslo, Jossi Beilin, keert vrijwel zeker niet terug in de nieuwe Knesset. De leden van de Arbeidspartij hebben hem op de 39e plaats van de kandidatenlijst gezet. Ook andere voorstanders van toenadering tot de Palestijnen kwamen op een onverkiesbare plaats terecht.