Verzekerbaarheid van schade ten gevolge van terroristische activiteiten

Door recente terroristische aanslagen is duidelijk geworden dat door menselijk handelen opzettelijk schade kan worden veroorzaakt van een tot op heden ongekend grote omvang, in sommige opzichten slechts vergelijkbaar met de gevolgen van oorlog. Zijn de consequenties nog wel te verzekeren? Lees het schrijven van het Ministerie van Financiën

Advertentie (4)