Centraal Joods Overleg: Nederlandse regering en EU-top Sevilla moeten Palestijnen financiële steun o

Nadat in Jeruzalem binnen 36 uur twee verwoestende zelfmoordaanslagen zijn gepleegd waarbij bijna dertig doden en tientallen gewonden vielen, heeft het Centraal Joods Overleg de Nederlandse regering opgeroepen tijdens de Europese top in Sevilla te bewerkstelligen dat de zelfmoordaanslagen tot staan worden gebracht door de Palestijnse Autoriteit, door het onthouden van financiële middelen aan de PA in het geval zij deze epidemie van zelfmoordaanslagen niet onder controle brengt.

Het CJO stelt: "Het is tijd dat Palestijnen die deze handelwijze afkeuren, opstaan en hen die ook in hùn naam deze terreurdaden plegen daar van weerhouden en hun afkeuring laten horen nu het imago van de Palestijnen zo wordt geschaad en het zicht op dialoog volkomen wordt ontnomen."Het CJO verwelkomt het EU-besluit om de Al Aksa Martelarenbrigade en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) op de lijst van onwettige entiteiten (terroristische organisaties) op te nemen. Juist de opname van de Al Aksa Martelarenbrigade toont dat hetgeen in het najaar kennelijk nog onmogelijk scheen (ten tijde van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Nederland getracht EU-consensus te bereiken inzake een expliciete verwijzing naar het Palestijnse geweld en de zelfmoordaanslagen) thans door de EU in zijn geheel onder ogen wordt gezien, gelet op het feit dat deze organisatie zo dicht bij de Palestijnse leider Yasser Arafat staat.Het CJO heeft minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken geattendeerd op de positie van Syrië dat onderdak verschaft aan de PFLP, Islamitische Jihad (verantwoordelijk voor de zelfmoordaanslag op een bus vorige week bij de Israëlische plaats Megiddo) en tien andere dergelijke terreurorganisaties. Dit, terwijl Syrië enerzijds VN-resoluties inzake schendt maar anderzijds lid kan zijn en op dit moment zelfs voorzitter is van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.Het CJO spreekt waardering uit aan het adres van de regering voor het Nederlandse initiatief binnen de EU om tot een rapportage omtrent de dreiging van terrorisme binnen de EU-landen te komen. Het rapport inzake terrorisme binnen de EU over 2000-2001 geeft aan dat islamitisch terrorisme momenteel de grootste bedreiging vormt voor de Europese Unie.

Reacties