De geschiedenis van Israël in oude foto’s

In meer dan 400 oude foto’s en prenten wordt de geschiedenis van Israël in de tweede helft van de 19e en eerste decennia van de 20e eeuw in beeld gebracht.

"In geheel Palestina wonen thans nauwelijks meer dan 700.000 mensen", schreef de Britse gouverneur van het gebied in juni 1921 in een interim-rapport aan de Volkenbond. Palestina was in die tijd het gehele grondgebied van het huidige Israël en Jordanië. Eenentachtig jaar later wonen er 6 miljoen joden en 4,5 miljoen Arabieren in Israël, de strook van Gaza en de westelijke Jordaanoever.De ‘snel’weg tussen Sjechem en Jeruzalem, 1913In "The first photographs of The Holy Land" is te zien hoe omvangrijk de immigratie van joden en Arabieren is geweest.Joden vluchtten vanuit Europese landen maar ook vanuit Arabische staten naar Israël, om aan religieuze en ethnische achtervolging te ontkomen, Arabieren kwamen vanuit Syrië, Egypte, Jordanië en Irak in de hoop in Israël een beter leven te kunnen opbouwen.Zicht op Jeruzalem ca. 1850In 460 foto’s (vele ervan dateren uit de 2e helft van de 19e eeuw) en litho’s wordt de vroegste geschiedenis van het ‘moderne’ Israël tot leven gebracht.In dit kader is het boek "Israël: land van verleden en toekomst", geschreven door Amiram Gonen, en uitgegeven bij Strengholt te Naarden (ISBN: 90 6010 941 4), een echte aanrader: in foto’s wordt de ontwikkeling van Israël getoond tot het land zoals we het nu kennen.Het boek ligt bij verschillende grote boekhandels en bij de Bijenkorf in de ramsj, wie snel is kan het daar voor een luttel bedrag nog te pakken krijgen.