Haat wordt met de paplepel ingegeven: een verslag van een eindejaarsvoorstelling op een kleuterschoo

Een binnenkort te verschijnen rapport van de regeringscommissie die zich bezig houdt met samenwerking met Palestijnen komt tot de conclusie dat de Islamitische Vereniging in Gaza een van de bronnen is van waaruit zeer jonge kinderen tegen Israël worden opgehitst.Journalist Jackie Chori deed verslag in Ma’ariv van 23 juni j.l., Ronit Ilsar vertaalde.

De eindvoorstelling van de peuter- en kleuterscholen in Gaza vond dit jaar plaats in het vluchtelingenkamp Shati. Er waren ca. 1650 kinderen en enige duizenden volwassen aanwezig.De kinderen waren gekleed in legeruniform. Rondom het podium waren vlaggen van de Hezbolla en en de islamitische vereniging geplaatst. Er hingen foto’s van ‘sehiediem’ (martelaars), en er waren spandoeken opgehangen met leuzen als "Het bloed van de kinderen en de Palestijnse slachtoffers zijn een vloek die de misdadige zionisten altijd zullen achtervolgen".De voorstelling begon met het lezen van stukjes uit de koran door een van de kinderen. Daarna hielden tientallen kinderen van een jaar of vijf een legerparade, waarbij ze plastic geweren meedroegen. Twee kinderen droegen de vlag van de Al Aqsa moskee. Een van de kinderen stopte en riep "De tanks van Sharon, de raketten, de mortiers, maken ze jullie bang?" Antwoord: "Nee, nee, nee." Het kind vervolgde: "De zionistische bombardementen maken ons niet bang, ons volk geeft niet op!" Daarna verbrandden de kinderen de Israëlische vlag.Een van de kinderen deed de leider van de Hamas, sjeich Achmed Yasin, na.Een meisje hield haar roodgekleurde handen naar boven gericht, net als op de foto van de lynchpartij in Ramallah. Een jongen, verkleed als Chasan Nasralla, hoofd van de Hezbollah, hield een redevoering waarin hij onder andere zei: "De Palestijnen staan niet alleen in de strijd tegen de zionisten. Hezbollah is altijd met hen."Beelden zeggen vaak meer dan duizend woorden. Zie foto’s van de beschreven voorstelling op de website van het Virtueel Israëlitisch WeekbladDe Islamitische Vereniging van Gaza, die zesentwintig jaar geleden werd opgericht, is de grootste vereniging in het gebied. De vereniging, die onder leiding staat van sjeich Achmed Bachar, is strict orthodox. Tijdens de voorstelling zei sjeich Achmad Bachar dat de verantwoordelijkheid bij de Palestijnse moeders ligt om kinderen een islamitische opvoeding te geven, en om ze liefde voor Jerusalem, de Palestijnse staat en de jihad bij te brengen.De Islamitische Vereniging heeft in Gaza tientallen kleuter- en peuterscholen opgericht en helpt daarnaast weeskinderen, armen, studenten en ‘sehiediem’. Ook een gezondheidskliniek en en diverse sportverenigingen worden door de Islamitische Vereniging gesteund en onderhouden.De vereniging krijgt geld van belastingbetalingen van hun leden en van giften. Vorig jaar werden de instanties bezocht door een buitenparlementaire delegatie uit Zweden en door islamitische vertegenwoordigers uit Zuid-Afrika. Sympathiserende organisaties uit Italië en Amerika hebben videorecorders en computers geschonken.