Groeiende ontstemming over komst van Palestijns terrorist naar België

Ons bericht van vorige week, dat ons land bereid was asiel te verlenen aan een van de Palestijnse terroristen die uit de Geboortekerk in Bethlehem werd vrijgelaten, heeft heel wat verontwaardiging en vrees tot gevolg gehad. Zo schreef ?De Morgen? dat de wil om terroristen op te vangen slinkt. Begrijpelijk wanneer men weet hoe gevaarlijk deze mensen zijn.

Als een van de hoofdschuldigen wordt met een vinger gewezen naar minister Michel. Vlaams Blok volksvertegenwoordiger Guido Tastenhoye gaat hem daarover interpelleren. Verwijzend naar het in onze krant van vorige week desbetreffend verschenen bericht van de hand van onze redacteur in Israël Michael Freilich, zegt Tastenhoye o.m.:?Aangezien België reeds een uiterst slechte reputatie heeft op het gebied van het onderdak verlenen aan allerlei anti-Westerse en anti-Israëlische personen en organisaties, lijkt het ons allerminst aangewezen om ook nog een Palestijnse terrorist naar hier te halen die hier wellicht zijn gewelddadige pro-Palestijnse activiteiten zal willen verder zetten. Het mag niet de bedoeling zijn om in België het risico te lopen dat een dergelijk gevaarlijk individu hier op ons grondgebied zijn opruiende activiteiten of terreurdaden tegen onder meer joodse doelwitten verder zou kunnen zetten. Bovendien zou de aanwezigheid van een Palestijns terrorist in België voor gevolg kunnen hebben dat het Israëlisch-Palestijns conflict verder naar ons land wordt geïmporteerd. Na de pesterijen waarvan joodse medeburgers reeds het slachtoffer werden, na de aanslagen tegen joodse doelwitten en na de gewelddadige pro-Palestijnse betoging van 3 april jl. in Antwerpen, moet elke verdere aanleiding voor nieuwe conflictsituaties in België geheel worden vermeden.?Wij houden onze lezers op de hoogte van het antwoord van de minister.Dit artikel is afkomstig uit het Belgisch Israëlitisch Weekblad (BIW). Voor meer informatie kunt u contact op nemen met het BIW: biw@planetinternet.be