J’accuse, I accuse, Ik beschuldig??..

Nadat het Europese Parlement besliste om sancties tegen Israël in te voeren en dit louter en alleen omdat Israël het aandurft zich te verdedigen, en nadat Europa zich op één lijn stelt met de aarts-terrorist Arafat , kan men zich niet ontdoen van het trieste gevoel dat de geschiedenis in Europa zich aan het herhalen is.

En de geschiedenis herhaalt zich. President Bush heeft eendefinitie opgemaakt van een terrorist:Iedereen die zonder onderscheid burgers aanvalt voor politieke doeleinden, en iedereen die terroristen steunt, financiert of onderdak biedt is zelf een terrorist.Niemand twijfelt eraan dat de corrupte en autocratische Arafat het pad van het terrorisme kiest.Arafat werd verkozen, maar niet voor het leven en na 1995 werden geen andere verkiezingen meer toegelaten.Europa en de Verenigde Naties riepen Arafat op om op te houden met de aanslagen maar Europa is zich er nietvan bewust dat het er zelf hard aan werkt om in de categorie als Arafat te verzeilen.Ik beschuldig de Europeanen ervan Arafat en zijn bende te steunen, en zijn corrupte regimete bestendigen en de terreur te laten verder gaan.(Jordanië 1970- Libanon 1982-Israël 2002 zijn momenten inde terreurgeschiedenis)Anderzijds om het democratische Israël te kwetsen, het Israël dat vocht gedurende jaren voor zelfbehoud en honderden gevallen van terreur onderging (sinds Oslo een duizendtal, 450 sinds de intifada),en dat verregaande toegevingen voor vrede heeft gedaan. Israël aanvaardde de Mitchell en Tenet plannen in een poging om het geweld en de vijandigheden te stoppen. Alleen wanneer de Pesach slachtpartij en de latere gevolgen hiervan het aantal onschuldige burgerlijke doden op 40 per week brengt en het maandtotaal tot 100, heeft Israël actie ondernomen om de terreur -infrastructuur uit te roeien. En in plaats van deze demarche te steunen, hebben de Europeanen beslist om hun lot aan dat van de terroristen te binden en het recht op democratie en zelfbescherming te verpatsen.(Herrinert men zich nog Munchen????)Ik beschuldig Europa ervan terrorisme te financieren. Ze overspoelen de Palestijnen met euro’s die, in plaats van de ondermaatse levensstandaard te verhogen, en te investeren in de hoognodige infrastructuur, bijdragen om Palestijnsekinderen te leren haten, om illegaal wapens te fabriceren en te smokkelen en een leger op de been te houden met een sterkte van het dubbele van wat in Oslo werd overeengekomen, en om de Palestijnen te laten wennen aan aalmoezenin plaats van ze te stimuleren voor cultuur, productiviteit, creativiteit en vrede.Feitelijk, sedert Europa de Palestijnse autoriteiten onder zijn vleugels heeft genomen ,is het inkomen per capita gehalveerd, is de werkloosheid verdubbeld en geweld wezenlijk toegenomen in vergelijking met de tijd van deIsraëlische ‘bezetting’, die trouwens het resultaat was van de agressie tegen Israël in 1967.Ik beschuldig Europa ervan terrorisme te huisvesten, niet alleen door Arafat te beschermen maar om blind te zijn voor de Arabische bevolking in hun eigen landen. Een Arabische bevolking die Joodse heilige plaatsen beschadigt, Joodse schoolkinderen aanvalt, Joodse begraafplaatsen onteert en de hele Joodse gemeenschap angst inboezemt,die zelf niet is toegestaan om te vechten om zich te verdedigen.Iedereen kan zich voorstellen hoe al deze kampioenen in mensenrechten zouden hebben gereageerd indien een kerk, laat staan een moskee zou worden verbrand i.p.v. de honderden Joodse plaatsen die beschadigd werden.In tegenstelling met de opgeruide moslims die beschadigen, kwetsen, aanvallen en brandstichten heeft de geïntimideerde Joodse gemeenschap zich waardig gedragen en plichtsbewust en onopvallend, echter zonder resultaat , gewacht op de overheid om te reageren.En net zoals ze doen met de Joodse Staat , die als een hinder is ten opzichte van hun interesse voor de Arabische wereld, zo wordt de Joodse bevolking opgeofferd voor electorale doeleinden (lees winsten) van de moslim gemeensc