OJEC: een kans in moeilijke tijden

Opinie van E. Schwarz,
Bestuurslid OJEC (Overlegorgaan van Joden en Christenen), namens NVPJ

De afgelopen tijd wordt Joods Nederland, ook via joods.nl, continu geïnformeerd over het opkomend antisemitisme. De verscheidenheid is groot en het blijkt zowel politiek als strafrechtelijk nagenoeg onmogelijk om echt grip op het probleem te krijgen met alle negatieve gevolgen van dien. CIDI en CJO zijn zeer actief en er zijn talrijke grote en kleine initiatieven die proberen om dit afschuwelijke monster te beteugelen. Waarschijnlijk heerst er in veel Joodse gezinnen een gevoel van gelatenheid: ‘het overkomt ons terwijl we de oorzaak niet kunnen beïnvloeden’. Deels is dat waar maar de vraag is ook of wij eventuele kansen voldoende benutten.

Het voorbeeld van een kans is OJEC, het Overleg van Joden en Christenen.

Het OJEC is ongeveer 40 jaar geleden opgericht als platform voor de Joods-Christelijke religieuze dialoog. Al in die tijd was er behoefte aan een plaats om met elkaar in gesprek te gaan om eventuele onduidelijkheden naar elkaar uit te spreken. Dat deze dialoog kracht geeft, blijkt uit het feit dat OJEC na al die jaren nog steeds bestaat. Soms zichtbaar, soms wat meer op de achtergrond maar bij uitstek de plek om met elkaar in gesprek te zijn, in plaats van alleen maar over elkaar te spreken.

De maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren waren voor OJEC aanleiding om zich weer nadrukkelijker te gaan profileren. Met de religieuze dialoog als basis proberen we meer en meer vanuit Joods-Christelijke perspectief een klokkenluidersrol te vervullen door o.a. zaken als antisemitisme, anti-islamisme en andere vormen van discriminatie aan de kaak te stellen. Brieven aan de PKN over negatieve geluiden binnen de protestantse kerk, een bemiddelingsrol bij een antisemitisch incident in Apeldoorn en actieve oppositie t.o.v. een dominee met verwerpelijke ideeën, zijn voorbeelden van onze acties.

In het huidige OJEC-bestuur vormen NIK, het NVPJ en het CIDI de Joodse vertegenwoordiging. Het aantal Christelijke deelnemers breidt nog steeds uit. De kracht van het huidige OJEC is het onderling vertrouwen en het gegeven dat wij zoeken naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen. De kernboodschap naar nieuwe leden is dat Jodenbekering absoluut niet is toegestaan.

Doordat steeds meer stromingen in het OJEC vertegenwoordigd zijn, wordt ons netwerk sterker. In het kader van het bestrijden van het opkomend antisemitisme hebben we nu ingangen die anderen niet hebben.

Wordt het OJEC van Joodse kant voldoende benut? Naar mijn mening niet!

OJEC is de plaats om te ontmoeten, om zorgen met elkaar te delen, om met elkaar strategieën te bedenken. Vooral het onderling vertrouwen leidt tot een sfeer waarin alles bespreekbaar is. 

Bestuurlijk gaat dat goed maar in de algemene evenementen kan nog veel winst worden behaald.

Vorig najaar organiseerden wij een bijeenkomst met als onderwerp ‘De Tempelberg’, waarin de betekenis van de Tempelberg voor Joden en Christenen vanuit archeologie, religie en politiek werd uitgediept. Er waren ruim 80 bezoekers. In januari stonden de ‘Mitswot’ centraal. Bijdragen van Leo Mock, Tamar Walma van der Molen, Michael Mulder (PKN) en Joke Brinkhof (RKK) zorgden voor zeer geanimeerde gesprekken. De inschrijvingen waren bij 110 gestopt met een wachtlijst als gevolg.

Helaas komen er bijna geen Joden naar deze bijeenkomsten. Natuurlijk zijn er in Nederland veel meer Christenen dan Joden, maar van de 110 aanwezigen waren er welgeteld vier Joods. De zaal werd gevuld met veel dominees, een bisschop en andere Christelijke belangstellenden. Daardoor kwam de dialoog wel op gang tussen de sprekers maar niet in de zaal.

In de ‘zaal’ ligt onze kans. De belangstelling van Christelijke kant is zo groot dat elke Joodse aanwezige een ambassadeur voor onze gemeenschap kan zijn. Als wij de functie van OJEC verder willen versterken dan moet de Joodse betrokkenheid toenemen. Dan wordt OJEC een waardevol instrument in deze moeilijke tijd.

Op 18 september is de volgende algemene bijeenkomst. Het onderwerp van die dag is binnenkort bekend. U kunt ons volgen op www.ojec.org.