Negatieve reacties na afblazen Nacht van de Vluchteling door Kamp Westerbork

 

Na het uitkomen van een persverklaring omtrent het afgelasten van ‘de Nacht van de Vluchteling’ door o.a. Dirk Mulder (directeur Kamp Westerbork) en Tineke Ceelen (directeur Stichting Vluchteling) is er een zondvloed van ongefundeerde verwensingen uitgestort over de Joodse gemeenschap en nauw betrokkenen. Op rtvdrenthe.nl schrijft Mulder uit ‘Joodse kringen’ bedreigingen te ontvangen en in samenspraak met de politie tot het besluit van afgelasting te zijn gekomen.

rtvdrenthe.nl
Citaat Dirk Mulder
Dagblad van het Noorden
Citaat Dirk Mulder

Nadat medio januari de plannen openbaar werden om de ‘Nacht van de Vluchteling’ o.a. vanuit Kamp Westerbork te laten starten, kwam de zaak in turbulent water. Verschillende vrijwilligers van Kamp Westerbork hadden voordien al veelvuldig kenbaar gemaakt aan de organisatie dat er ernstige bezwaren zijn omtrent het ‘kapen’ van het monument door politiek geïnitieerde organisaties. Het bestuur – Dirk Mulder- heeft op deze bezwaren geen reactie gegeven.  De vertrekkend directeur heeft nu, enkele weken voor zijn pensioen, frontaal de aanval gekozen en tracht zijn miscalculatie weg te poetsen door zelf de slachtofferrol aan te nemen.

Ook Tineke Ceelen heeft zich een identieke strategie aangemeten en valt op o.a. Twitter eenieder aan die het lef heeft haar te bevragen. Op een verzoek om duidelijkheid te verschaffen die door de gezamenlijke persverklaring is ontstaan reageert zij lafjes door te stellen dat het niet haar verantwoording is om de pers te corrigeren.

Helaas is door deze afgelasting wederom een rookgordijn opgetrokken rondom de schimmige besluitvorming van zowel Kamp Westerbork en de Stichting Vluchteling met als gevolg een verdere verkwanseling van de treurige geschiedenis van Kamp Westerbork.
Uit veel reacties blijkt dat er geen kennis is van de geschiedenis die aanleiding was voor de bouw van het kamp. Zo denken vele dat het alleen een opvangkamp was voor Duitse Joden, of erger- een kamp gefinancierd door en uit goedheid van de Nederlandse Staat.
Dat er slechts een klein aantal Duitse Joden is opgevangen en de overige Joden uit Nederland afkomstig waren, is uit ons collectief geheugen gewist. Ook het feit dat de Joodse gemeenschap zelf de bouw en inrichting moest financieren is niet terug te vinden in het canon van de meeste reflectanten. De vergelijking met Joods Duitse vluchtelingen en hedendaagse vluchtelingen gaat derhalve volledig mank. Westerbork was een durchgangslager van ongewenste op weg naar de dood, naar de gaskamers!

Het is de organisatie van de Nacht van de Vluchteling aan te rekenen dat er geen gehoor is gegeven aan de gevoelens en bezwaren van de Joodse gemeenschap. Het is de organisatie nog zwaarder aan te rekenen dat wederom de focus komt te liggen op nabestaanden die juist in deze tijd van het jaar het verdriet van gemis en onrecht herdenken.

Zolang Mulder en/of Ceelen geen aangifte doen van bedreiging en het proces-verbaal openbaar maken zodat het voor eenieder verifieerbaar is of de ernstige beschuldigingen van ‘extremistische’ Joden gegrond zijn, kunnen wij niet anders concluderen dan dat het om een aanname gaat. Juist Mulder en Ceelen hadden uit hoofde van hun functie bij zo een beladen onderwerp extra voorzichtig moeten zijn in hun uitlatingen.
Vooralsnog zijn er alleen bedreigingen aan het adres van Joden en andere slachtoffers te vinden die voornamelijk komen uit de hoek van instanties, personen en partijen die normaal zwijgen over Joden of een anti-Israel beleid voeren.

Hieronder treft u een schrijven van Rob Fransman dat eerder op Joods.nl is gepubliceerd. Dit schrijven geeft nauwkeurig weer wat de bezwaren zijn en hoe het bestuur van Kamp Westerbork heeft verzaakt om tot een passend alternatief te komen.

Advertentie (4)