Anti Israel en pro-BDS componenten in curriculum voor ethische studies in Californië

screenshot you tube

Alle Israelische media melden vandaag dat Joodse ouders van middelbare scholieren in Californië zich grote zorgen maken over een nieuw programma dat door het staatsonderwijsbestuur voor middelbare scholen wordt voorgesteld voor het komende schooljaar. Daarin, zeggen ze, wordt de BDS beweging in een positief daglicht gesteld maar worden ook negatieve stereotypen over joden verstrekt en Israel sterk bekritiseerd.

Het voorgestelde curriculum behandelt immigrantengemeenschappen en minderheden in de Verenigde Staten; hun geschiedenis, cultuur en publieke perceptie.

Inmiddels hebben 16 leden van de Joodse caucus in de Californische staatswetgever, allen Democraten, een dringende gestuurd brief aan het hoofd van de onderwijsraad waarin ze hun “diepe bezorgdheid” uitten omdat het voorstel “onnauwkeurig en misleidend was in verschillende kritische opzichten die een weerspiegeling zijn van en anti-Joodse vooringenomenheid. “Ook vinden zedat het voorgestelde curriculum “negatieve stereotypen over joden versterkt en Israël uitkiest voor kritiek”.

Het curriculum Ethische studies maakte deel uit van een wet die in 2016 in de wet van Californië werd ondertekend om kwaliteitsvolle cursussen van etnische studies te garanderen, maar critici zeggen dat dit voorstel precies het tegenovergestelde doet en de Joodse gemeenschap marginaliseert.

De Israeli American Community (IAC) heeft een campagne tegen het voorgestelde curriculum gelanceerd waarin het publiek word gevraagd een petitie te ondertekenen die naar de leden van de Board of Education moest worden gestuurd.