‘Stop met vertrouwen op aardgas’, zeggen wetenschappers tegen de Israelische minister van Energie

Gas booreiland voor Israels kust, Screenshot Twitter

Meer dan 100 wetenschappers en experts op het gebied van energie en duurzaamheid, waaronder Nobelprijswinnaars, hebben een open brief gestuurd aan minister van Nationale Infrastructuren, Energie en Watervoorraden, Yuval Steinitz. Ze hebben de minster verzocht de uitbreiding van aardgascentrales te stoppen en over te schakelen naar massaal gebruik van hernieuwbare energie, vanwege de economische, energie- en milieuvoordelen, aldus de open brief die o.a. is gepubliceerd door Globes.

“Gezien de recente uitspraken van de minister van Energie in het Knesset-debat over het energiebeleid van Israël, willen wij, wetenschappelijke en academische experts op het gebied van energie en milieu, een aantal feiten rechtzetten”, schreven de wetenschappers.

De ondertekenaars van de brief waren onder meer Nobelprijswinnaars Prof. Dan Shechtman en Prof. Robert Aumann, voormalig voorzitter van de Israëlische Renewable Energy Association, Prof. Abraham Kribus, winnaars van de ‘Israel prijs voor aardwetenschappen’, en een lange lijst van experts van alle academische instellingen in Israël.

De brief werd geïnitieerd door prof. Alon Tal, een van de leiders van de milieubeweging in Israël. “Ik had niet verwacht dat, nadat ik de brief had opgesteld, 100 wetenschappers en academici, waaronder twee Nobelprijswinnaars en twee ‘Israel Prize’-winnaars in de aardwetenschappen, op één dag zouden meedoen,” zei Tal.

“Ik word enorm aangemoedigd door de steun, maar het is koud comfort, gezien de teleurstellende prestaties van Israël in duurzame energie in de energiesector.”

De wetenschappers zeggen dat het besluit van het Ministerie van Nationale Infrastructuren, Energie en Watervoorraden om aardgas-gestookte elektriciteitscentrales te bouwen en bestaande kolencentrales om te zetten naar gas een “aanzienlijk economisch risico” vormt. Huidige studies geven aan dat het gebruik van gas over vijf tot vijftien jaar veel duurder zal zijn dan het bouwen van een gelijkwaardige zonne-energiecentrale met opslag.

“Het resultaat zal de vroegtijdige beëindiging van het gebruik van de fabriek zijn, waarbij de staat de ontwikkelaars vele jaren blijft betalen onder de contractuele verplichting”, aldus de brief. Wat betreft het besluit om kolencentrales om te zetten voor gas, stelt de brief dat, hoewel gas een schonere brandstof is dan steenkool, de overschakeling naar hernieuwbare energie moet zijn, niet naar gas.

“Gas is een fossiele brandstof en bij verbranding komt koolstofdioxide vrij in de atmosfeer. Huidige studies tonen aan dat het gebruik van aardgas tot veel emissies leidt. Op korte termijn is het effect van methaan dat als broeikasgas in de atmosfeer vrijkomt 84 maal die van koolstofdioxide – ongeveer vier keer eerdere schattingen.”

De hoeveelheden methaan die vrijkomen bij de productie, behandeling en transport van gas zijn veel hoger dan de vorige schattingen. Deze emissies bevatten vluchtige organische ingrediënten, waarvan sommige bekende kankerverwekkende stoffen zijn. Deze twee ontdekkingen plaatsen aardgas in dezelfde categorie als steenkool in zijn effect op klimaatverandering. “

De brief voegt eraan toe: “Aardgascentrales vormen een bron van stikstofoxide-vervuiling, vooral naarmate de fabriek ouder wordt.”

Het besluit van de regering om een ​​nieuw netwerk van particuliere elektriciteitscentrales op te zetten, dat in strijd is met de bestaande economische trends op de energiemarkt, vormt een groot economisch risico voor de Israëli’s en voldoet niet aan de internationale verplichtingen van Israël inzake klimaatverandering en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

“In 2016 heeft Israël zich samen met veel andere landen verbonden tot het gebruik van 100% hernieuwbare energie tegen 2050. Zonovergoten Israël behoudt de lage doelstellingen uit het verleden,” concluderen de wetenschappers. “We vrezen dat de regering kiest voor een oplossing die op korte termijn handig lijkt, maar die op middellange- en lange termijn zowel economische als milieuschade voor Israël zal veroorzaken.”

De brief noemt de vele voordelen van overschakelen op hernieuwbare energie voor elektriciteitsproductie, inclusief de economische voordelen. “Vandaag de dag is hernieuwbare energie een goedkopere optie dan elk ander type energie. Eind 2018 bedroeg de gemiddelde wereldwijde prijs van 1 MWh elektriciteit 151 dollar voor kernenergie, 102 dollar voor steenkool, 59 dollar voor aardgas, 42 dollar voor windturbines en 36 dollar voor zonne-energie. Ruim 66% van de nieuwe energieproductiecapaciteit die in 2018 in de wereld zijn geïnstalleerd, is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen en niet van fossiele brandstoffen, en die trend groeit.”

De wetenschappers gaan ook uitvoerig in op het probleem van de opslag van zonne-energie, die voorheen een grote barrière vormde voor het verhogen van het gebruik van zonne-energie, en schreven: “De kosten van opslag zijn de laatste jaren flink gedaald, voornamelijk vanwege de verbeterde prestaties van lithiumbatterijen.”

Verwacht wordt dat de prijs van batterijen de komende jaren sterk zal blijven dalen, terwijl “schone energie die overdag tegen een redelijke prijs wordt opgeslagen, al ‘s nachts kan worden gebruikt.”

Uit een MIT-studie dit jaar bleek dat de kosten van opslag moesten dalen tot 150 dollar per kilowattuur om het aandeel van het gebruik van hernieuwbare energie in de VS te verhogen tot 95%. Op basis van de huidige trend zal deze prijs in de nabije toekomst worden bereikt.

Advertentie (4)