KWAAD!! Een nieuwe column van Rob Fransman

In zijn podcast maakte @joopsoesan zich terecht al vreselijk boos op onbenul Mark van den Oever, voorman van het Farmers Defence Force. Van den Oever vergeleek de Jodenvervolging met de huidige anti-stikstof-maatregels. Daarmee kwam hij in de publiciteit, daar ging het hem om. Sommige collega boeren schrokken zich rot over de ophef. De reactie van het boerenerf was net zo erg als de oorspronkelijke uitspraak. Excuses kwamen er niet.

Letterlijk: “Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen daarmee te kwetsen en wij betreuren dit. Wij zijn echter van mening dat een aantal vergelijkingen van toepassing zijn en zorgelijke overeenkomsten vertonen.” Welnu, ik betreur het dat meneer van den Oever bestaat met zijn van de pot gerukte Farmers Defense Force.

Alleen die bespottelijke naam al! Tegen wie moeten de boeren dan wel beschermd worden? Door wie worden ze aangevallen? Door de overheid? Kom nou, ze hebben toch zelf gestemd op de partijen die nu in de regering zitten. Begrijp me niet verkeerd, het is logisch dat de boeren gek worden van de steeds veranderende Brusselse regels. Net zoals de aanwijzing van Natura 2000 gebieden direct naast het boerenerf heel ondoordacht is geweest.

Maar boeren zijn wel degelijk schuldig aan de verarming van het landschap. Geert Mak vertelt in zijn nieuwe boek Grote Verwachtingen (aanrader!) dat Friese boeren hun weilanden groen asfalt noemen. 80% van de vogels zijn daar verdwenen door overbemesting.

De maatregelen die de regering overhaast neemt tegen de stikstof-uitstoot zijn inderdaad futiel. Maar boeren worden aangevallen? Welnee. Als dat echt zo is, waarom storten ze dan niet collectief de 308 miljard subsidie uit Brussel terug. U leest het goed. 308 miljard krijgen ze.

Wanneer dat geld gebruikt zou worden voor onderwijs, zorg, woningbouw en noem-maar-op had Nederland een boel problemen minder. ‘Maar boeren zorgen voor ons eten,’ wordt er gezegd. Is een beetje waar, 25% van de Nederlandse agrarische productie blijft hier. De rest wordt geëxporteerd. Waarom moet Nederland zo nodig de vlees- en melkproductie voor heel Europa verzorgen?

Gisteravond onderhandelde onze premier met de boerenorganisaties en werd er een akkoord bereikt. Tenminste dat dacht de regering. Maar voor Mark van de Oever was het niet genoeg. Op zijn website heeft hij het godbetert over “onze strijders.”

Vandaag blokkeren die strijders half Nederland. De rechter verbood de boeren om bevoorradingscentra plat te leggen. Typisch Nederlands werd het demonstreren met tractors niet verboden. Dus wat doen Mark’s heldhaftigen? Lekker pesten door rondjes te gaan rijden op 200 meter van die centra zodat er geen vrachtauto meer door kan. Al het andere verkeer ook niet, je zal maar naar het ziekenhuis moeten. Overigens, tractors mogen toch helemaal niet op de snelweg?

Politie, officieren van justitie, ga eens snel bekeuren dan. Ha, vergeet het maar. In plaats daarvan begeleidt politie de colonne keurig naar de plaatselijke hotemetoot. Maling aan de rest van Nederland. Ach ja, die tractors zijn ook heel groot. Als ik in het TV-journaal de koppen van die tractorgasten zie lopen de griezels me over de grazzels. Dus zo ziet terreur er uit.

Wel Mark van den Oever, misschien heb je meer gelijk dan je denkt toen je het over een besmet verleden had. Je tractorterreur is onvervalst fascisme. Jullie boerenerf stinkt. En niet alleen naar koeienstront.

 

Advertentie (4)