Palestijnse leiding: ‘er is geen enkel archeologisch bewijs van 3000 jaar Joodse aanwezigheid’

‘Joden zijn hier nooit geweest’, aldus het leiderschap van de Palestijnse Autoriteit (PA). ‘Ze kwamen in 1948 om Palestina te bezetten’. Geschiedvervalsing is sinds jaar en dag structureel beleid van de Palestijnse Autoriteit (PA) om de hele Joodse geschiedenis in het Land van Israël te ontkennen en zodoende de eigen bevolking voor te liegen. Doel: haat zaaien tegen Joden en Israëliërs om hen als ultieme vijand weg te zetten.

Palestinian Media Watch (PMW) heeft nauwkeurig bijgehouden hoe de PA de authenticiteit van de vele archeologische artefacten en niet-bijbelse bronnen, die getuigen van de joodse aanwezigheid duizenden jaren geleden, weerlegt.

Hier volgen drie recente voorbeelden van deze Palestijnse ontkenning van Joodse aanwezigheid en geschiedenis, waaruit blijkt dat de politieke boodschap van de PA, die tientallen jaren door Palestijnse leiders is doorgegeven, met succes is overgenomen en zelfs door Palestijnse ‘academici’ wordt verkondigd.

Here we go

Riyad Al-Aileh, een Palestijnse docent politieke wetenschappen aan de Al-Azhar Universiteit, verklaarde dat Joden 70 jaar geleden als “indringers kwamen”:

In navolging van deze bewering beweerde Abir Zayyad, een archeoloog en lid van Fatah’s vestiging in Jeruzalem, ten onrechte dat er ‘geen archeologisch bewijs’ van joden in Palestina is gevonden: 

Ook de Palestijnse auteur Haidar Massad herhaalde de leugen van de PA dat “de kinderen van Israël nooit in Palestina waren”:

PA-functionarissen blijven deze valse claims tegen de Palestijnse bevolking herhalen. Onlangs documenteerde PMW dat de PA-minister van Cultuur de Palestijnen bevolking wijs maakte dat ‘er niets in de geschiedenis is dat de Joodse aanwezigheid bewijst. Ze hebben geen enkele steen gevonden.’