Bijna 30% van de kinderen in Israel leven beneden de armoede grens

Vrijwilligers pakken voedselpakketten in. Foto Latet

Terwijl de regering Netanyahu zich met van alles en nog wat bezighoudt behalve met regeren, blijkt uit een nieuw verschenen rapport van de National Council for the Child, dat bijna 30% van de kinderen in Israel onder de armoede grens leeft.

Bij de jaarlijkse overhandiging van haar rapport aan president Rivlin zei de National Council for the Child, dat 880.230 in Israel beneden de armoedegrens leven. En dat zijn slechts de cijfers van 2018, er wordt vanuit gegaan dat dit aantal in 2018 hoger ligt.

Welzijnsorganisaties waren in 2018 betrokken bij de omstandigheden van 400.000 kinderen, dat is 14% van het totale aantal van 2.934.000 kinderen in het land, wat een stijging van 37% sinds 2000 betekent.

Een op de vijf joodse kinderen bleek in 2018 onder de armoedegrens te leven, zei de Council, een onafhankelijke groep voor kinderrechten.

Kijk je naar de specificaties dan blijkt dat in de ultraorthodoxe gemeenschap 60,4% van de kinderen geacht wordt in armoede te leven, een toename van 5% ten opzichte van 2017. Onder de Arabische kinderen leeft 57,8% in armoede, een daling van 3% vergeleken met 2017.

President Rivlin vind dat er genoeg reden is om over de gepresenteerde cijfers verontrust te zijn. “De cijfers laten zien dat er in sommige indicatoren een verbetering is, maar laten ook zien dat we nog veel werk te doen hebben, ”zei de president.

President Rivlin zei verder nog dat de cijfers verontrustend zijn en dat er snel actie moet worden ondernomen hier verbetering in aan te brengen.

Deze cijfers komen trouwens overeen met dat van een jaarverslag dat in december door het National Insurance Institute werd gepubliceerd waaruit bleek dat 469.400 gezinnen, bestaande uit 1,8 miljoen mensen, werden aangewezen als levend onder de armoedegrens in 2018. Ongeveer 841.000 hiervan waren kinderen.

Advertentie (4)